Referat 2019:
Referatårsmøtemsignatur 2019

Mal referat 1:7 22.01.2019
Referat 2:19

Referat 3:19

Referat 4:19

Referat 5:19

Referat 6:19

MØTE ANG EN EVT NY BANE 25

Møte 8:19

Møte 9:19

Referat 10:19

Referat 11:19

Referat styremøte 12:19

Referat styremøte 13:19

Referat utvidetstyremøte 14:19

Referat styremøte 15:19

WEBSHOP 7.nov 16:19

Referat styremøte 18.november nr 17:19

Referat styremøte 11.desember nr 18:19

Styremøte 18.19 nr 19:19, internt

Referat 2018:

referat aarsmøte nbhk 2018

styremøte 1 2018

11.april 2018 møte 2

14 mai, styremøte 3

24.sept, styremøte 5

Møterferat nr 6 15.10.2018

Referat 2017:
Referat fra årsmøte i Nidaros Brukshundklubb 2017

060217
29.03.17

190917 (4)

 

Referat 2016:
160208 Møte 1

160404 Møte 2

Ref. 03:16

20092016