Informasjon fra Agilitykomitéen om planer, arrangementer, kurs, dugnader osv

Foto fra ColourBox

Nærstående/pågående arrangementer i Nidaros Brukshundklubb

Treningshelg/sosialhelg for agility
Komiteen gjennomførte en vellykket treningshelg 28. – 30. mai for Nidaros medlemmer, agility på Midtkiløra’s Camping og hundearena.
Den inneholdt både kurs med Unn Græsmann og kurs/workshop med Ingrid Askim og Janniche Rynning.

Sommerdugnad på banen søndag  27. Juni kl. 18:00
Møt opp – så får vi klargjort banen for sommerferien! Vi trenger DIN hjelp for å få ryddet, raket, klippet slik at banen ikke gror igjen i løpet av sommeren.
I tillegg får du truffet og slått av en prat med andre trivelige folk fra klubben!

Aktiviteter Agility sommer/høst 2021

Internkonkurranser
Agility cup’en startet tradisjonen tro opp, når snøen forsvinner og banen var klar for bruk en gang i mai/juni. Konkurransen pågår over 10 mandager.
Se mer på siden for Internkonkurranser.

Sommertrening
Treningsgruppene startet opp i løpet av mai måned fordelt på tre grupper. Nybegynner torsdager, mellom tirsdager og elite onsdager.
I tillegg er det i år en ungdomsgruppe som trener 2. hver mandag
Se mer på siden for Sommertrening og egen nyhetssak for påmelding (fristen gikk ut 20. april)

Nybegynnerkurs
Det er avholdt ett nybegynnerkurs i mars for de som har henvendt seg til komiteen og etterspurt kurs (kurset ble fylt før det ble annonsert)
Vi planlegger flere nybegynnerkurs til høsten. Informasjon kommer!

Sommerens stevner
12. – 13. juni –  Dommer: Synnøve Matre (stevnet ble dessverre avlyst pga smittesituasjonen i Trondheim)
14. – 15. August – Dommere: Ragnvald Tollefsen og Richard Solvang
11. – 12. September – “Bartehoppet” arrangeres i samarbeid med Gauldal Hundeklubb – Dommer: Kine Eimhjellen

Nytt stevne i oktober – denne gang innendørs i Trondheim Hundehall:
Helgen 9. – 10 Oktober
Dommer Johnny Aas

Agilitytrening i vintersesongen 2021/2022

Vi har i samarbeid med Gauldal hundeklubb inngått avtale med Trondheim Hundehall om innendørstrening på søndager etter nyttår.
Det er treningstid fra 08:30 – 21:30 fordelt på flere grupper fra både Nidaros og Gauldal. Det er faste plasser, som man eventuelt kan avtale å deles om.

I tillegg blir det en gruppe som trener på kveldstid (hverdager) i oppvarmet ridehall på Øya Videregående Skole.

Nybegynnergruppe med instruktør: Det blir eventuelt satt opp treningsgruppe med instruktør på lørdager i oppvarmet hall hos Trondheim Agility.

Se også denne siden som oppdateres etter hvert som vi nærmer oss: Kommende stevner (2021)

Innspill og ideer til kurs og aktiviteter til Agilitykomiteen??
Bruk gjerne kontaktskjemaet på denne siden!! Det blir sendt som e-post til komiteen 🙂
Vi setter pris på alle innspill og vil følge opp etter beste evne!

Spørreskjema: Har du mer på hjertet?
Komitéen ønsker fortløpende å få innspill fra alle medlemmer om ønskede forbedringer fra fjorårets sesong og nye aktiviteter.
Fyll ut spørreskjema/googleskjema som du finner i dette innlegget!

Vi gleder oss til å høre hva dere mener kan forbedres og/eller styrke agility tilbudet i Nidaros 🙂

PS! Medlemsmøte for Agility ble sist avholdt 10. august 2020. Her finner du referatet: Medlemsmøte 10. august 2020

Oppdatert torsdag 24. juni 2021