Informasjon fra agilitykomitéen om planer, arrangementer, kurs, dugnader osv

Foto fra ColourBox

Nærstående arrangementer i Nidaros Brukshundklubb

Agilitytrening i vintersesongen 2020/2021

Vi har i samarbeid med Gauldal hundeklubb inngått avtale med Trondheim Hundehall om innendørstrening på søndager etter nyttår.
Det er treningstid fra 08:30 – 21:30 fordelt på flere grupper fra både Nidaros og Gauldal. Det er faste plasser, som man eventuelt kan avtale å deles om.

I tillegg er det en gruppe som trener på kveldstid (hverdager) i oppvarmet ridehall på Øya Videregående Skole.

Nybegynnergruppe med instruktør: Det er satt opp treningsgruppe med instruktør på lørdager i oppvarmet hall hos Trondheim Agility.

Informasjon om påmelding og oppsett, se egen nyhetssak (NB! Påmelding er stengt)

Aktiviteter Agility sommer 2020/2021

Internkonkurranser 2021
Agility cup’en startet tradisjonen tro opp, når snøen forsvinner og banen var klar for bruk en gang i mai/juni. Konkurransen pågår over 10 mandager.
Se mer på siden for Internkonkurranser.

Sommertrening startet opp i løpet av juni måned fordelt på tre grupper. Nybegynner torsdager, mellom tirsdager og elite onsdager.
Se mer på siden for Sommertrening

Innspill og ideer til kurs og aktiviteter til Agilitykomiteen??
Bruk gjerne kontaktskjemaet på denne siden!! Det blir sendt som e-post til komiteen 🙂
Vi setter pris på alle innspill og vil følge opp etter beste evne!

Spørreskjema: Har du mer på hjertet?
Komitéen ønsker fortløpende å få innspill fra alle medlemmer om ønskede forbedringer fra fjorårets sesong og nye aktiviteter.
Fyll ut spørreskjema/googleskjema som du finner i dette innlegget!

Vi gleder oss til å høre hva dere mener kan forbedres og/eller styrke agility tilbudet i Nidaros 🙂

Oppdatert onsdag 25. november 2020