Informasjon fra Agilitykomitéen om planer, arrangementer, kurs, dugnader osv

Foto fra ColourBox

Nærstående/pågående arrangementer i Nidaros Brukshundklubb

Nybegynnerkurs
Vi ser nå på aktuelle helger for kurs våren 2022. Invitasjon vil bli publisert både Nidaros BHK’s hjemmeside og Facebookside.

Treningshelg/sosialhelg for agility
Komiteen gjennomførte en vellykket treningshelg 28. – 30. mai 2021 for Nidaros medlemmer, agility på Midtkiløra’s Camping og hundearena.
Den inneholdt både kurs med Unn Græsmann og kurs/workshop med Ingrid Askim og Janniche Rynning.
Vi ønsker å gjenta suksessen og har bestilt plass på Midtkiløra’s helgen 27. – 29. mai 2022. Instruktør Ina Himle er også invitert 🙂
Det vil også denne gangen bli tilbud for alle nivå – mer informasjon kommer, men sett av helgen!

Vintertrening 2021/2022
Vinterens treningsgrupper starter opp i november. Se egen nyhetssak
NB! Påmeldingsfristen har gått ut og alle treningsgrupper er fulltegnet, bortsett fra en ledig plass på Øya.

Egentrening:
Vi har i samarbeid med Gauldal hundeklubb inngått avtale med Trondheim Hundehall om innendørstrening på søndager.
Det er treningstid fra 08:30 – 21:30 fordelt på flere grupper fra både Nidaros og Gauldal.

I tillegg er det en gruppe som trener på kveldstid (tirsdager) i oppvarmet ridehall på Øya Videregående Skole.

Nybegynnergruppe med instruktør:
Det er satt opp treningsgruppe med instruktør på torsdager i oppvarmet hall hos Trondheim Agility.

Aktiviteter Agility vår/sommer 2022

Internkonkurranser
Agility cup’en startet tradisjonen tro opp, når snøen forsvinner og banen var klar for bruk en gang i mai/juni. Konkurransen pågår over 10 mandager.
Se mer på siden for Internkonkurranser.

Sommertrening
Treningsgruppene startet opp i løpet av mai måned fordelt på tre grupper. Nybegynner torsdager, mellom tirsdager og elite onsdager.
I tillegg er det i år en ungdomsgruppe som trener 2. hver mandag
Se mer på siden for Sommertrening

Stevner 2022
2. – 3. April i Trondheim Hundehall
11. – 12. juni på Jaros Banen
20. – 21. August på Jaros Banen

Innspill og ideer til kurs og aktiviteter til Agilitykomiteen??
Bruk gjerne kontaktskjemaet på denne siden!! Det blir sendt som e-post til komiteen 🙂
Vi setter pris på alle innspill og vil følge opp etter beste evne!

Spørreskjema: Har du mer på hjertet?
Komitéen ønsker fortløpende å få innspill fra alle medlemmer om ønskede forbedringer fra fjorårets sesong og nye aktiviteter.
Fyll ut spørreskjema/googleskjema som du finner i dette innlegget!

Vi gleder oss til å høre hva dere mener kan forbedres og/eller styrke agility tilbudet i Nidaros 🙂

PS! Medlemsmøte for Agility ble sist avholdt 10. august 2020. Her finner du referatet: Medlemsmøte 10. august 2020

Oppdatert lørdag 15. januar 2022