Informasjon fra Agilitykomitéen om planer, arrangementer, kurs, dugnader osv

Foto fra ColourBox

Nærstående/pågående arrangementer i Nidaros Brukshundklubb

Agilitytrening i vintersesongen 2020/2021

Vi har i samarbeid med Gauldal hundeklubb inngått avtale med Trondheim Hundehall om innendørstrening på søndager etter nyttår.
Det er treningstid fra 08:30 – 21:30 fordelt på flere grupper fra både Nidaros og Gauldal. Det er faste plasser, som man eventuelt kan avtale å deles om.

I tillegg er det en gruppe som trener på kveldstid (hverdager) i oppvarmet ridehall på Øya Videregående Skole.

Nybegynnergruppe med instruktør: Det er satt opp treningsgruppe med instruktør på lørdager i oppvarmet hall hos Trondheim Agility.
Informasjon om påmelding og oppsett, se egen nyhetssak (NB! Påmelding er stengt)

Vårdugnad på banen mandag 3. mai kl. 17:00
Se egen nyhetssak!

Møt opp – så får vi klargjort banen for etterlengtet udendørstrening i agility! Vi trenger DIN hjelp for å få ryddet, raket og gjort klart for bruk av banen.
I tillegg får du truffet og slått av en prat med andre trivelige folk fra klubben!

Aktiviteter Agility vår/sommer 2021

Internkonkurranser
Agility cup’en startet tradisjonen tro opp, når snøen forsvinner og banen var klar for bruk en gang i mai/juni. Konkurransen pågår over 10 mandager.
Se mer på siden for Internkonkurranser.

Sommertrening
Treningsgruppene startet opp i løpet av mai måned fordelt på tre grupper. Nybegynner torsdager, mellom tirsdager og elite onsdager.
Se mer på siden for Sommertrening og egen nyhetssak for påmelding (fristen gikk ut 20. april)
Komiteen har hatt møte med våre instruktører om fordeling av grupper – mer informasjon kommer i løpet av uke 17

Nybegynnerkurs
Det er avholdt ett nybegynnerkurs i mars for de som har henvendt seg til komiteen og etterspurt kurs (kurset ble fylt før det ble annonsert)
Det vil bli avholdt flere nybegynnerkurs i løpet av våren/sommeren – mer info kommer!

Treningshelg for agility
Komiteen planlegger treningshelg/sosial helg 28. – 30. mai for agility på Midtkiløra’s Camping og hundearena.
Det jobbes med program for helgen. Invitasjon og mulighet for påmelding kommer!

Sommerens stevner
12. – 13. juni –  Dommer: Synnøve Matre
14. – 15. August – Dommere: Ragnvald Tollefsen og Richard Solvang
11. – 12. September – “Bartehoppet” arrangeres i samarbeid med Gauldal Hundeklubb – Dommer: Kine Eimhjellen

Se også denne siden som oppdateres etter hvert som vi nærmer oss: Kommende stevner (2021)

Innspill og ideer til kurs og aktiviteter til Agilitykomiteen??
Bruk gjerne kontaktskjemaet på denne siden!! Det blir sendt som e-post til komiteen 🙂
Vi setter pris på alle innspill og vil følge opp etter beste evne!

Spørreskjema: Har du mer på hjertet?
Komitéen ønsker fortløpende å få innspill fra alle medlemmer om ønskede forbedringer fra fjorårets sesong og nye aktiviteter.
Fyll ut spørreskjema/googleskjema som du finner i dette innlegget!

Vi gleder oss til å høre hva dere mener kan forbedres og/eller styrke agility tilbudet i Nidaros 🙂

PS! Medlemsmøte for Agility ble sist avholdt 10. august 2020. Her finner du referatet: Medlemsmøte 10. august 2020

Oppdatert fredag 23. april 2021