Informasjon fra agilitykomitéen om planer, arrangementer, kurs, dugnader osv

Foto fra ColourBox

Nærstående arrangementer i Nidaros Brukshundklubb

  • Påbyggingkurs for nybegynnere 15 – 16. august + 24.8 og 7.9 på kveldstid. Instruktør Anette Mjøen. Se egen nyhetssak!
  • Agilitystevnet Bartehoppet i samarbeid med Gauldal Hundeklubb, 12. – 13. september
    Se arrangement på Facebook , egen nyhetssak og Gauldal Hundeklubbs hjemmeside
  • Dugnad på agilitybanen, mandag 21. september kl. 18:30 – ca. 21:00. Komiteen sørger for litt servering til arbeidsfolket 🙂
    I tillegg til å bidra til nødvendig vedlikehold av banen er dette også en trivelig anledning til å treffe/bli kjent med andre klubbmedlemmer!
  • Klubbmesterskap i agility lørdag 26. september kl 10:00. Mer informasjon kommer!

Aktiviteter Agility sommer/høst 2020

Internkonkurranser 2020
Agility cup’en startet tradisjonen tro opp, når snøen forsvinner og banen var klar for bruk en gang i mai/juni. Konkurransen pågår over 10 mandager.
Se mer på siden for Internkonkurranser.

Sommertrening startet opp i løpet av juni måned fordelt på tre grupper. Nybegynner torsdager, mellom tirsdager og elite onsdager.
Se mer på siden for Sommertrening og egen nyhetssak.

Medlemsmøte for Agility ble avholdt 10. august. Her finner du referatet: Medlemsmøte 10. august 2020

Agilitytrening i vintersesongen 2020/2021

Vi har i samarbeid med Gauldal hundeklubb inngått avtale med Trondheim Hundehall om innendørstrening på søndager etter nyttår.
Det er treningstid fra 08:30 – 21:30 fordelt på flere grupper fra både Nidaros og Gauldal. Det vil bli faste plasser, som man eventuelt kan avtale å deles om.
Informasjon om oppstart, påmelding og oppsett (rullering/faste tider) kommer når vi nærmer oss.

I tillegg er det mulighet for gruppe(r) som trener på kveldstid (hverdager) i oppvarmet ridehall på Øya Videregående Skole.

Nybegynnergruppe med instruktør: Vi vil prøve å sette opp treningsgruppe(r) med instruktør på lørdager i oppvarmet hall hos Trondheim Agility. Mer informasjon kommer!

Innspill og ideer til kurs og aktiviteter til Agilitykomiteen??
Bruk gjerne kontaktskjemaet på denne siden!! Det blir sendt som e-post til komiteen 🙂
Vi setter pris på alle innspill og vil følge opp etter beste evne!

Spørreskjema: Har du mer på hjertet?
Komitéen ønsker fortløpende å få innspill fra alle medlemmer om ønskede forbedringer fra fjorårets sesong og nye aktiviteter.
Fyll ut spørreskjema/googleskjema som du finner i dette innlegget!

Vi gleder oss til å høre hva dere mener kan forbedres og/eller styrke agility tilbudet i Nidaros 🙂

Oppdatert søndag 6. september 2020