Formål

Funksjonsanalysens tilsiktede mål er å beskrive/måle i hvor stor grad hunden er i besittelse av visse egenskaper og adferdstrekk som har stor betyning i avl og innlæring

Deltakelse

Hunden må være fylt 22 mnd. senest på prøvedagen, og maksimum 48 mnd., for å delta. Hund som har fått «ikke bestått» to – 2 – ganger, kan aldri mer starte på FA.

Motiv/definisjon

En hund må være i besittelse av visse elementære egenskaper for å kunne fungere tilfredsstillende. I følge etologiske terminologier er adferd gruppert i funksjonskretser. De funksjonskretser som antas å være av størst interesse for hundens nytte er flokk, jakt, undersøkelse og forsvar. I avls og innlæringssituasjoner er det viktig å få en oppfatning av den enkelte hunds motivasjon og reaksjonsterskel i de ulike funksjoner og deler av dem. Det er nødvendig å kontrollere hundens mulighet til å kople mellom forstyrrelse og handling, samt muligheten til å kontrollere reaksjon og avreaksjon. En annen del av testen er å beskrive ulike typer av redsel.

Funksjonsanalysens tilsiktede mål er å kunne beskrive/måle i hvor stor grad hunden er i besittelse av disse og andre egenskaper. En hund skal ikke, eller må ikke trenes på momentene før den testes.

Analysens innhold

Avdeling 1. Momentene 1 – 4

Test av ikke stressende funksjoner uten aggressive innslag. Momentene skal ikke gjennomføres slik at hunden opplever trussel.

Avdeling 2. Momentene 5 – 8

Overraskelser og konfliktsituasjoner. Overraskenlsen må ikke komme så tidlig at hunden ikke vinner å ta opp evt. forsvar eller at effekten uteblir. Utløses ikke lengre enn 3 m fra hunden.

Avdeling 3. Momentene 9 – 11

Situasjoner med aggressive innslag. Påvirkningen avsluttes tildsnok så ikke avreaksjonen vanskeliggjøres, dvs at trusselen opphører 4 m fra hunden.

Avdeling 4. Moment 12

Situasjon med skuddløsning.

Momentene

 1. Tilgjengelighet
 2. Lekelyst
 3. Jaktlyst
  1. jaktlyst
  2. gripeevne
 4. Jaktkamp – stort bytte
 5. Førertilknytning/koordinering
 6. Førertilknytning/koordinering med forstyrrelse
 7. Overraskelse
 8. Lydfølsomhet
 9. Sosial kamplyst
 10. Dominans
 11. Forsvarslyst
 12. Skuddprøve