1. Referat fra møte i rallylydighetskomiteen 15.januar 2018

Tilstede: Lena Haller Buseth, Andrea Hånes, Berit Stavem Pedersen, Inger Lande og Solfrid Buvik (referent)

Ikke tilstede: Kathrine Moen Bratteng

Sted: Hos Solfrid Buvik

Sak 1-1-2018 – Valg i RL komiteen 2018

Lena Haller Buseth, ikke på valg, hun har 1 år igjen.
Lena er leder for RL komiteen og skal ha dobbeltstemme pga antall medlemmer i komiteen.                                                                                                        

Kathrine Moen Bratteng, kasserer, går ut av komiteen pga private årsaker.
Kristin Tolstad Uggen kommer inn i Kathrines  sted, for 1 år.
Solfrid Buvik er ikke på valg, har 1 år igjen.
Andrea Hånes er på valg.
Inger Lande er på valg.

Berit Stavem Pedersen er på valg.      

Sak 1-2-2018 – Kasserer                                                                                                                                                                         

Inger tar over som kasserer – Anne Marit Kvernrød vil være behjelpelig med å lære opp Inger ved behov.    

Sak 1-3-2018 – Vintertreninger på Skjetlein     

Det er to dager med vintertreninger igjen vårsemesteret:
27.januar (ansvarlig: Inger, klasse 2, og Solfrid, klasse Elite) og
17.februar (ansvarlig: Lena, klasse 2 og Solfrid, klasse Elite).
Fordi vi vil invitere de som trener kun ”vanlig ” lydighet vil vi bruke kun halve ridebanen til RL trening, derav setter vi opp kun to RL baner, så blir den andre halvdelen frigitt til ”vanlig” lydighetstrening.  

Det vil også bli anledning til å trene RL i ridehallen på kvelden 9.mars (i forkant av vår RL stevne 10.og 11.mars).

Sak 1-4-2018 – RL kurs på Snefugl Gård lørdag 10.og søndag 11.februar  

Påmeldingsfrist er 25.januar, kr 800,-pr dag. Det er noen få plasser ledig på søndag. Berit er ansvarlig for mat til instruktør (Maria Syltebø Opstad).

Sak 1-5-2018 –  RL-stevnet 10. og 11.mars

Det skal være to dommere og to klasser skal gå samtidig.  Vi må skrive ut nok startlister, vi må fordele arbeidet i forbindelse med stevnet på en bra måte og tenke ut hvor mange mennesker vi har bruk for til de forskjellige oppgavene. Inger skal teste ut, på forhånd, dataforholdene på Skjetlein slik at resultatene kanskje kan legges rett inn nett der. Inger lager annonse til stevnet. Ansvarlige for innkjøp av premier til stevnet er Berit og Solfrid. Det blir bestemt på et senere møte i RL komiteen ( 1.mars ) hvor mange premier som skal kjøpes inn.

(Lærdom fra i fjor: vi må ha en bedre måte å kommunisere på enn ”Messenger”, vi må bruke ”RL komiteen til Nidaros” på FB).

Sak 1-6-2018 – Julebord for utøvere av RL

RL komiteen vil ikke avholde  julebord for kun ovennevnte utøvere

Sak 1-7-2018 – Årsmøte i NBHK

Det vil bli avholdt årsmøte

Sak 1-8-2018 – Neste møte i RL komiteen

Neste møte i RL komiteen er planlagt 1.mars kl 19.00 hos Inger Lande