Vedtak 12/16
Vi innfører Vipps. En konto pr gruppe

Vedtak 17/17
Stevneavgift for komiteemedlemmer -50%

Vedtak 3/18
Disponibelt beløp i komiteene er 20. 000 kr til en hver tid.

Vedtak 8/18
Vi oppretter en ny hedersbevisning: Årets Nidarosing:

Årets Nidarosing
Årets Nidarosing tildeles den/de som gjennom siste sesong har utmerket seg positivt, ut over det som forventes i sin innsats for klubben. Prisen kan tildeles enkelt personer eller grupper/komiteer.
Prisen deles ut på årsfesten.

Vedtak 32/18
Komite godtgjørelse
1500 kr pr aktive komitee, til fordeling innad i komiteen

 

Årsmøtevedtak_2_2019 
Nidaros BHK vedtar at alle nye championater i årsmøteperioden tildeles en championat-plakett. Ansvaret for å levere inn resultater og dokumentasjon til styret ligger hos den enkelte og/eller hos den eventuelle komiteen.

Årsmøtevedtak_3_ 2019
Årsmøtet -19 i Nidaros BHK vedtar at kasserer i klubben får en årlig kompensasjon på kr 6000,-
Begrunnelse: Styret ser at den jobben som kasserer har og gjør er mer enn det som kan regnes som vanlig dugnadsinnsats. Styret mener beløpet er en passende kompensasjon basert på hva det ville kostet å sette regnskapet bort til et firma. Styret mener det er viktig at klubben har kontroll/styring på engen økonomi.

Vedtak 28/19
Vi velger å få ny hjemmeside sånn vi vil ha den, pluss drifting ett år.

Vedtak 53/19
Torgeir Rui får innvilget søknad om permisjon ett år

Vedtak 82/19

Komiteene kan ikke forplikte klubben økonomisk uten at styret blir informert. Unntak er nødvendige utgifter i forbindelse med avvikling av stevner, f.eks dommerutgifter og baneleie.
Treninger/ leie av lokaler skal v
ære selvfinansierende. Utgiften for leie skal deles påantall som deltar påtrening. Påmeldinger til slike treninger skal være økonomisk bindende.

Komiteene skal ikke ha økonomisk kompensasjon utover komitegodtgjørelse, med mindre det er vedtak pådette, eller at det er godkjenning fra styret