Foto: Elin Hagestande

Rundering er en bruksform, hvor hunden jobber med høy nese og søker i samarbeid med fører over et område. Hvis hunden finner et menneske kan den melde i fra til fører på to måter, den kan enten sette seg ned å bjeffe, eller den tar et bitt den har hengende i halsbådet og løper tilbake til fører med den. På den måten kan fører se at hunden har gjort et funn og kan enten følge hunden tilbake til funnet eller følge lyden av den bjeffende hunden.

Rundering er i tillegg til en konkurranseform også brukt av forsvaret, av redningshunder i søksarbeid i skred, ruiner, eller etter folk som har gått seg bort el.l.

Hvem som helst kan trene rundering, uansett rase eller alder. Hunder syns ofte det er en morsom aktivitet f.eks. å få lov til å søke etter familliemedlemmer eller andre som har gjemt seg.

Aktive medlemmer
Nidaros BHK har aktive medlemmer som holder på med rundering. Vi har ekvipasjer som er blandt de beste i norge, og har holdt på i mange år med flere hunder. Det er med andre ord mye kompetanse i klubben på rundering.

Hva må hunden kunne?
– Apportering
– Innkalling
– Være veldig glad i en leke eller mat ( belønning).

Hva kreves for å kunne rundere?
– Ha en treningsgjeng og være lojal mot disse.
– Være villig til å sette av faste treningsdager
– Sette av flere timer til å trene egen og andres hunder.