Formål

Å se om hunden er i besittelse av de nødvendige adferdstrekk for å kunne fungere i de daglige påvirkninger hunden er utsatt for.

Deltakelse

Hunden skal være fylt 10 mnd. senest på prøvedag. Hund som har fått «ikke bestått» tre – 3 – ganger, kan aldri mer starte på karaktertest.

Testens innhold

Hvert moment omfatter tre sekvenser: oppmerksomhet, gjennomføring og avslutning

 Oppmerksomhet

Viser en hund liten eller ingen interesse, skal momentet ikke startes annerledes eller mer interessant for å få hunden til å aktivisere seg.

Gjennomføring

Påvirkningene i momentene som skal utløse reaksjon/handling fra hundens side skal ha samme utforming og styrke for hver hund.

Avslutning

Avslutningen skal gjennomføres slik at det ikke oppstår en ny påvirkining/situasjon for hunden.

Avslutning – nysgjerrighet og gjenværende redsel

 1. føreren er passiv. Hunden får undersøke uten hjelp
 2. hunden får noe hjelp av føreren ved at denne går halveis frem mot objektet
 3. føreren tar nærkontakt ved å stille seg foran objektet, front mot front
 4. hundeføreren snakker til figurant, figuranten svarer og hundefører kan kalle på hunden
 5. hundeføreren avmaskerer figuranten (tar av forkledning)
 6. når hunden har tatt kontakt, koples denne. En hund som har vanskelighet med å avreagere, skal ikke forlate området før redselen er dempet. Fører tar med hunden på noen kontrollrunder
 7. kontrollrundene innledes i samme retning som hunden var i når momentet ble utløst

 Momentene

 1. Tilgjengelighetsprøve.
 2. Passiv figurant.
 3. Overraskelse/lydpåvirkning.
 4. Visuell påvirkning. Plutselig tilsynekomst av figurant som beveger seg hurtig på skrå bort fra hunden.
 5. Skuddprøve.