Nidarhunden er Nidaros BHK sitt medlemsblad. Det kommer ut 4 ganger i året, til påske, sommer, høst og jul.

I bladet finner du informasjon om det som skjer i klubben, referat fra stevner og kurs og invitasjon til kommende arrangemener.

Bladet når ut til ca 400 medlemmer i tillegg til byens dyreklinikker og noen naboklubber.

NH_2015_1_Page_01