Agilitybane Stavsøra

På grunn av litt dårlig deltagelse i fjor, vil vi se an om dette tilbudet kan fortsette etter ferien. Så utnytt denne muligheten til å få erfaring og konkurranse-trening, både for hund og fører! Konkurransene er også en god mulighet for yngre talenter. Alle er velkomne, uavhengig av klubbtilhørighet. Deltagere vil bli satt opp som dommere, og har da ansvar for å finne passende baner. Det vil alltid være en erfaren utøver som «mentor», gjerne sammen med en litt ferskere utøver.

Datoer for internkonkurranser agility 2023;

25.05.2023

08.06.2023

22.06.2023 Utgår pga stevne.

Oppmøte kl. 18.30 hvor alle deltagere hjelper til med banebygging.
Det vil være en hopp-, og en agility-bane, og vanskelighetsgrad vil være kl. 1 baner.

Pris for deltagelse før sommeren kr. 50,- (2 konkurransekvelder), og kr 100 for deltagelse etter sommeren om vi får det til (vi har planlagt 4 konkurranser fra 17. august). All påmeldingsavgift går til premiering etter endt sesong.