Agilitybane Stavsøra

OPPDATERT 08.08.2023 

God deltagelse på intern før sommerferien, så vi har oppdatert med nye datoer.

Utnytt denne muligheten til å få erfaring og konkurranse-trening, både for hund og fører! Konkurransene er også en god mulighet for yngre talenter. Alle er velkomne, uavhengig av klubbtilhørighet. Deltagere vil bli satt opp som dommere, og har da ansvar for å finne passende baner. Det vil alltid være en erfaren utøver som «mentor», gjerne sammen med en litt ferskere utøver.

DATOER FOR INTERNKONKURRANSER AGILITY 2023;

25.05.2023

08.06.2023

22.06.2023 Utgår pga stevne.

31.08.2023

14.09.2023 Blåbær – kun for hunder (minimum 12 mnd.) som ikke har startet i offisielle løp

28.09.2023

 

Oppmøte kl. 18.00 hvor alle deltagere hjelper til med banebygging.
Det vil være en hopp-, og en agility-bane, og vanskelighetsgrad vil være kl. 1 baner.

Pris for deltagelse etter sommeren kr. 50,- (2 konkurransekvelder), blåbær kr 100 (2 løp på samme bane)