NM- KOMITEEN 2016

Leder: Ellinor Antonsen   Tlf. 997 10 848

Nestleder: Lidvard Auflem

Sekretær: Hege Bye Flyen

Kasserer: Anders Bakken

Medlemmer: Rita Thobroe, Heidi Timm, Gudrun Hovstein Erikstad