Nidaros Brukshundklubb har som en av flere prioriterte oppgaver å tilby testing av hundens mentale egenskaper. Ideologien om å bedre mentaliteten på våre hunder har alltid stått sterkt i klubben. På grunn av manglende testløype, har Nidaros de siste årene kun tilbudt Karaktertester til våre brukere. På sikt er imidlertid planen å ferdigstille en ny testløype for alle tester.

For å gjennomføre en god test, nedlegges det mye arbeid av de tillitsvalgte i Testekomitèen, både før, under og etter hvert arrangementet. Sekretæriatet tar seg av alt papirarbeide, inkl. å sjekke at alle papirer er med, vaksinasjon er gjennomført ihht. gjeldende regler, samt klargjøre testprotokollen for dommerne.

Alle tester/prøver bedømmes av to dommere, hvorav en er oppnevnt til NKKs representant. Hund og fører loses gjennom testene/prøvene av testleder. For å gjennomføre en K-test er altså to dommere, to figuranter samt en person i sekretæriatet i arbeid.

Testekomiteen arrangerer ved anledning kurs for å utdanne nye testfiguranter og testledere. Ønsker du å bli testfigurant, eller å få mer informasjon kan du kontakte testkomiteen per e-post eller gjennom kontaktskjemaet til høyre (under på mobil).