NM-ARRANGØRER 2021- Nidaros Brukshundklubb/NBF

I 2021 er NM arrangementet et samarbeid mellom Nidaros Brukshundklubb og NBF NM arrangeres på Sølen 5.-7.august. Nidaros BHK hadde  ansvaret for øvelsene på NM.

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB

Klubben har vært arrangør av NM tre ganger tidligere (1992, 2002 og 2016), og NOM en gang (2004).

NORSK BRUSKHUNDSPORTS FORBUND

NBF er et forbund av klubber som er tilknyttet NKK. NBF ble opprettet i 1965 .Vi har et styre sammensatt med medlemmer fra det ganske land. NBF er gjennom avtale med NKK den som er ansvarlig for prøveprogrammet i brukshundprøver og utdanning av dommere og instruktører i brukshundsporten . NBF har også ansvaret for at det gjennomføres NM i brukshundsport.

NBF er vanligvis ikke NM arrangør, men i 2021 ble det nødvendig å stille på for å få gjennomført NM.

Resultater:

http://www.norsk-brukshundsport.no/dokumenter/83-21129_NM_Rundering_Resultat.pdf 

http://www.norsk-brukshundsport.no/dokumenter/83-21129_NM_Spor_Resultat.pdf

Deltakere NM bruks 2021

NM Spor 2021 NM Rundering 2021
Hilde Hov /Mio Else Helene Feet/ Hexgårdens Wixie
Rannveig Boman/ Kiærgårdens Ben Sid Monica Tegler/ Tunevannets Kasi
Anita Helgesen/Tunevannets Rebell Hilde Hov/ Mio
Monica Tegler/Tunevannets Kasi Finn Erling Johansen/Bardlands Selma
Oddbjørg Mellingen/ RixDivans Chobra Gerd Hallingby/ Choise of Jo
Oddveig Moen/ Ulvehiets Emil Toril Pedersen/Hexgårdens Frost
Ingar Oliversen/ Vargfjells Ragni Turid Stavn/ Maybe The best
Toril Pedersen/Hexgårdens Frost Marit Brevik/Dwylch Tigris Virgata For No
Torunn Osen/ Tunevannets Hippi Lidvard Auflem/Lann Morian Lennox
Hilde Nordli/ Skovfarmens Chocolate Qazi Mette Norill/Lowforge Missouri
Marit Brevik/ Dwylch Tigris Virgata For No Torunn Osen/ Kiæråsens Croz
Finn Erling Johansen/ Bardlands Selma Hilde Nordli/Skovfarmens Chocolate Qazi
Lidvard Auflem/ Lann Morian Lennox Marie Nilsson/Qiwrons Ezz
Øyvind Jensen/ Ambolt’s Siri Ellinor Simonsen/ Gaya
Øystein Bjørnsengen/ Indragårdens Nellie Ingar Oliversen/ Tunevannets Molly

Ansvarlige:
Koordinator: Bjørnar Nordbotten
Felt: Elisabeth Parelius og Gro Anett Myklebust
Spor: Trond Floan og Lena Haller Buseth
Rundering: Linda Høistad Bakke og Agneta Dalbakk
Sekretariat: Anders Bakken, Anne Marit Kvernrød og Hege Bye Flyen
Lydighet: Kristin Estenstad og Rita Thobroe

Dommere: 

Overdommer: Bjørnar Strand
Dommer: Geir Land
Dommer: Harald Grøndahl
Dommer: Helge Omnes
Dommer: Anita Johansen