Her finner du referater fra styremøter, årsmøter og medlemsmøter som blir holdt i klubben

Årsmøtereferat 2019:
Referatårsmøtemsignatur 2019

Styremøtereferat 2019:

Mal referat 1:7 22.01.2019 

Referat 2:19

Referat 3:19

Referat 4:19

Referat 5:19

Referat 6:19

MØTE ANG EN EVT NY BANE 25

Møte 8:19

Møte 9:19

Referat 10:19

Referat 11:19

Referat styremøte 12:19

 

Medlemsmøte 7. mai:
MEDLEMSMØTE 7.mai

Årsmøtereferat 2018:                                                            

 referat aarsmøte nbhk 2018     

Styremøter 2018:                                 
styremøte 1 2018

11.april 2018 møte 2

14 mai, styremøte 3

Styrelsemöte 27 augusti 2018 Nidaros

24.sept, styremøte 5

Møterferat nr 6 15.10.2018

Referat nr 7:18

Medlemsmøter 2018:
1. MEDLEMSMØTE NIDAROS BHK 23

 

Uttalelse Melhus kommune ang Stavsøra:
Uttalelse Stavsøra FM

Referat fra meklingsmøte 17.10.2018 – reguleringsplan for Stavsøra – Melhus kommune