Rallykomiteen har møte 5-6 ganger i året for å diskutere saker som omhandler rallylydighet i Nidaros brukshundklub. Typiske saker er arrangering av stevner, treninger, klubbens bane og økonomi. Når det arrangeres stevner i regi av Nidaros ber komiteen om hjelp til gjennomføringen fra medlemmene.

Cirka en gang i året arrangerer komitten medlemsmøte for de som trener rallylydighet.

Referater fra komitemøter og medlemsmøter ligger på egne sider i menyen.