I Norge har vi to grener; spor og rundering. Begge deler er søk etter mennesker. I tillegg kan man trene felt som er søk etter gjenstander innonfor et område. Konkurranseformen bruks har også et lydighetsprogram.

Konkurranseformen bruks stammer fra det svenske forsvaret på begynnelsen av 1900-tallet. Så alle øvelsene har bakgrunn i øvelser som hunder i det millitære på den tiden hadde behov for å behærske. Alt fra å løpe med beskjeder fra en leir til en annen, til søk etter skadde soldater. Nå brukes bruksarbeid både av politiet, forsvaret og redningshunder. Om hunden søker etter folk som er tyver, har gått seg bort eller bare under lek/konkurranse er det samme for hunden. Den er like glad.

Bruksstevner

Nidaros Brukshundklubb arrangerer offisielle konkurranser i bruks. Disse brukshundprøvene består av 2 grupper, spor og rundering. Hver av gruppene har fire klasser med forskjellig vanskelighetsgrad. Brukshundprogrammet forvaltes av Norsk Brukshundsports Forbund.

Klubbmesterskap

Hvert år arrangerer vi klubbmesterskap i bruks. Klubbmesterskapet omfatter alle klassene i både spor og rundering. Dette er åpent for alle og det spesielle med dette klubbmesterskapet er at lydighetsdelen er utelatt. D.v.s i klassne D, C, B og A er det spor/rundering og felt. I klassene C, B og A blir også sporoppsøkene bedømt.