NIDAROSBANEN ligger på Stavsøra, med avkjøring fra E39 på østsida av Udduvollsbrua. 
For å kunne bruke området skal dett betales treningsavgift: https://treningsavgiftnbhk.hoopla.no/sales