NM I brukshundsport 2016 arrangeres  18.- 20. August.

NM- arena

Basen for NM i bruks 2016, vil være Klett Samfunnshus, ca 2 mil sør for Trondheim. Her vil åpningen av mesterskapet foregå Torsdag 18.08.

Her vil vi også ha veterinærkontroll/innsjekk, kammerataften og bankett.

Arenaen ligger kun en liten «bakke» unna vårt NM-hotell (se info under overnatting), og det ligger nært E6, som gjør adkomsten lett.

Info om tidspunkt for oppmøte og andre relevante ting, vil komme etter hvert som dette faller helt på plass.

kart-klett

NM- terrenget

Terrenget hvor øvelsene (rundering og spor) vil foregå, har vi leid av private grunneiere, og alle vil bli fulgt inn til de ulike «arenaer».

Det vil i hovedsak være «trøndersk» skogsterreng med alt fra skogsbunn/myr, granskog/furuskog.

Øvelsene vil foregå både i Sør og Nord-Trøndelag.

Adkomst til de ulike terreng:

Vi kjører helt fram , men det vil ikke være mulig å komme ut til øvelsene med bobil, eller andre større fartøy. 

Det vil også være et svært begrenset antall parkeringsplasser, som vil være forbeholdt deltakerne. Det vil bli egne løsninger for adkomst for publikum.

 

Med vennlig hilsen

NM –komiteen