1. Referat fra møte i rallylydighetskomiteen 17. januar 2017

Til stede: Andrea Hånes, Lena Haller Buseth, Berit Stavem Pettersen, Solfrid Buvik og Kathrine Moen Bratteng (referent)

Sted: Hos Solfrid Buvik

Sak 1-1             Nye medlemmer i rallylydighetskomiteen

Da flere medlemmer har trukket seg fra komiteen, var det behov for noen nye medlemmer. Andrea Hånes, Berit Stavem Pettersen og Solfrid Buvik har vært med i komiteen i 2016 og er fortsatt med. Lena Haller Buseth og Kathrine Moen Bratteng er nye medlemmer i komiteen fra januar 2017.

Solfrid kontakter valgkomiteen i klubben ved Øyvind Juul Skjetne og orienterer om de nye medlemmene. Vi må finne ut hvem som er på valg og når, slik at ikke hele komiteen skiftes ut samtidig ved kommende valg.

Sak 1-2             Ny leder og kasserer

Lena Haller Buseth takket ja til ledervervet i komiteen, mens Kathrine Moen Bratteng blir ny kasserer.

Sak 1-3             Arbeidsoppgaver innad i komiteen

Solfrid Buvik – sekretær

Andrea Hånes – konkurranseansvarlig

Berit Stavem Pettersen – treningsansvarlig

Solfrid Buvik tok på seg oppgaven med rengjøring av toalett på Stavsøra

Andrea og Berit deler ansvaret for gjennomføring av rallylydighetscupen (4 uoffisielle stevnekvelder). Datoer fastsettes senere.

Berit spør Elin Hagestande om hun kan tenke seg å fortsette som webredaktør.

Sak 1-4             Stevne 1. og 2. april 2017

Hege Fredriksen har takket ja til å dømme på stevnene på Skjetlein 1. og 2. april 2017. Andrea har åpnet for påmelding gjennom Dogweb, bestilt leie av ridehallen og hatt kontakt med dommer om reise og opphold. Solfrid tilbød seg å hente og bringe dommer i forbindelse med stevnet. Kathrine bestiller og betaler flybilletter og hotell til dommer etter nærmere avtale med Andrea. Får igjen utlagt beløp fra nåværende kasserer, Tina. Vi bestiller et komplett sett med rosetter til stevnet samt noen flere championatrosetter. Rosettene oppbevares hos Berit. Kathrine spør Royal canin om forpremier til stevnet. Tina har sagt ja til å flytte utstyret fra treningshallen på Lade til Skjetlein innen 18. mars 2017. Vi må få vasket utstyret.

Dommere for stevnene i juli og november er booket: Bente Fredriksen og Karianne F. Heen.

Sak 1-6             Saker til styremøte i NBHK 6. februar 2017

Ingen saker. Verken Lena eller Andrea har mulighet til å delta på dette styremøtet.

Det er aktuelt å be om utskiftning av hengelås på containeren på Stavsøra senere, da denne er vanskelig å få åpnet (tallene er svært små).

Eventuelt

– Kathrine snakker med Tina for å få informasjon om økonomien, tilgang til bankkonto, hvilke rutiner som fins, regnskapsføring med mer.

– Årsberetning må skrives før klubbens årsmøte i mars.

– Vi planlegger et medlemsmøte der vi forteller medlemmene hva vi har tenkt og ønsker og lar dem komme med innspill

– Datoer for rallylydighetscupen må fastsettes etter årsmøtet i mars

– Andrea kan å bruke Dogweb. Det er ønskelig at flere i komiteen kan å bruke dette verktøyet. Dette for å gjøre oss mindre sårbare.

– Kathrine skriver ut et regelverk og legger i kassen der skiltene ligger.

– Vi trenger et sett med skilt og en ny kasse til å oppbevare skiltene i da den gamle er delvis ødelagt.

– Berit spør Tina om klubben kan benytte lengdehoppet laget av Kjell på stevner og treninger fremover.

– Vi skal telle over alt utstyr vi har og lage en liste over dette.

2. Referat fra møte i rallylydighetskomiteen 8.mars 2017.

Tilstede: Lena Haller Buseth, Andrea Hånes, Berit Stavem Pettersen, Kathrine Moen Bratteng og Solfrid Buvik(referent)

Sted: hos Lena Haller Buseth

Sak 2-7 – 2017 Komiteens eiendeler på Lade

Lena (og Odd) henter komiteens eiendeler på Lade, vasker og bringer de til Skjetlein videregående skole (ridehallen). Solfrid spør Evelyn Stene (administrerer utleie av ridehallen) om rl komiteen kan få oppbevare utstyret i ridehallen inntil vi starter rl trening på Stavsøra senere i år.

 Sak 2-8 – 2017 Innetrening i regi av rl komiteen høst 2017 / vår 2018

Solfrid spør Evelyn Stene om mulighet for å leie plass i ridehallen på Skjetlein videregående skole fra oktober 2017 til påska 2018. Vi ønsker primært torsdag kveld (fra ca kl 18 – 20), evt andre faste kvelder eller enkelte kvelder.

 Sak 2-9 – 2017 Medlemsmøte for utøvere og interesserte i rl sporten

Medlemsmøte 20.april kl 18.30. Sted: paviljong A på Dragvoll (Lena Haller Buseth sin arbeidsplass). Det vil bl.a. bli gitt informasjon om treninger og krav til deltakere som skal delta på treninger og prøver / stevner.

 Sak 2-10 – 2017 Kurs i regi av rl komiteen

Helgekurs 5. (teori), 6.og 7.mai (praktiske øv.) – uke 18. Instruktør Solfrid Buvik .   Lena ønske å holde et kurs i bl.a. grunnleggende ferdigheter og belønningsmetoder. Lena foreslår også et kurs, som en påskjønnelse) for oss instruktører og de som hjelper til ekstra på stevner. Her vil det være en ekstern instruktør. Andrea og Lena legger informasjon om kursplaner på facebook.

Sak 2-11 – 2017 Webansvarlig

Lena er web ansvarlig. Lena kontakter Elin Hagestande for veiledning. Andrea skal bistå hvis det trengs. Når noe skal legges ut, legger Lena det ut på web og Andrea på facebook – et samarbeid slik at det blir likt.

Sak 2-12 – 2017 Stevnet 1.og 2.april 2017

Solfrid spør Evelyn Stene om å få låne 5 bord og 2 stoler, samt hente og bringe dommeren begge dagene. Andrea lager lister over arbeidsfordeling for begge dagene.                    Kathrine kjøper en del premier (til innkjøpspris) hos Hund som Hobby på Lade. Vi får forpremier fra Royal Canin, samt at vi har en del premier fra tidligere. Vi skal kjøpe en del premier, samt gave til dommeren, fra Andrea Hånes sin produksjon.

Sak 2-13 – 2017 Underholde dommeren lørdag kveld

Andrea spør dommeren om hun vil være med ut og spise lørdag kveld

Sak 2-14 – 2017 Økonomi

RL komiteen har, i følge Kathrine, ca kr 26 000,- på konto, samt ca Kr 6 000,- i kontanter

Sak 2-15 – 2017 PC

Kathrine kjøper en bærbar pc til rl komiteen.

Sak 2-16 – 2017 RL cup 2017

RL cup 1: 11.mai. RL cup 2: 15.juni. RL cup 3: 17.august. RL cup 4: 7.september.  disse er foreslått spurt til å dømme på hver sin cup: Dagrun, Tove, Eirin og Tina.

Sak 2-17 – 2017 Sosiale sammenkomster

Grillfest ute: 1 gang på vårparten og 1 gang på høstparten, i forkant av cup’n, med gratis grillmat og drikke.

3. Referat fra møte i rallylydighetskomiteen 7.juni 2017

Tilstede: Lena Haller Buseth, Inger Lande, Andrea Hånes og Solfrid Buvik. Fraværende: Berit Stavem Pedersen og Kathrine Moen Bratteng

Sted: Hos Lena Haller Buseth

Sak 3-30 – 2017 Rl cup 15.juni 2017

Dommer i klasse 1 og 2: Kristin Heglum, dommer i klasse 3 og Elite: Dagrun Brandvik. Det er gratis å starte på cup for medlemmer i RL komiteen

Sak 3-31 – Offisiell RL konkurranse på Leangen 1.og 2.juli

Det er ca 40 påmeldte på lørdag, det forventes ca samme antall på søndag. Medlemmer i RL komiteen betaler halv pris, disse sender påmelding til Andrea Hånes på e post. Vi mangler fremdeles noen hjelpere til begge dagene. Kathrine ordner med innkjøp av premier. Startlister skrives av Andrea og printes ut av Inger

Sak 3-32- Innetreninng vinteren 2017 / 2018

Inger har vært i telefonisk kontakt med Frode Hultgren (Trondheim Hundetrening, Hangaren = ca 40 x 12,5 meter). Han opplyser at han også leier ut Hangaren til privatpersoner / private grupper.  RL komiteen har derfor bestemt at vi heller ikke vil leie Hangaren på Lade denne vinteren. Eiere av Ekra Gartneri på Klett har planer om å bygge ny hall på sin eiendom. Hallen vil bli ca 40 X 25 meter, med kunstgress. Solfrid skal kontakte Amund (922 81 539) på Ekra ang spm om hvilke muligheter vi har til å leie den planlagte hallen til RL trening, pris, dager / kvelder oppvarming osv. Hvis det ikke blir innetrening til vinteren i hall på Ekra Gartneri har RL komiteen ansvar kun for innetrening ca hver 3.helg i ridehallen på Skjetlein vg skole – under forutsetning at leie der går i orden

Sak 3-33 – OffisielleL RL Konkurranser 2018

Forslag / søknad om datoer må inn til NKK innen 31.oktober 2017. Planlagte Rl stevner i regi av NBHK er i mars, juli og november – dobbeltstevner. Vi tar kontakt med diverse klubber i vårt distrikt, bl a Orkdal Hundeklubb, Fosen Brukshundklubb, Norsk Collie klubb,  til høsten for å unngå kollisjon med deres Rl konkurranser og for å få mer spredning på konkurransene.

Sak 3-34 – Hjemmesida

Lena har ansvaret for hjemmesida. Referat fra medlemsmøter,resultat fra våre RL cup’er og off.RL konkurranser legges ut på hjemmesida. Korte sammendrag av referater fra møter i RL komiteen legges ut på sida for RL.

Sak 3-35 – Økonomi

RL komiteen har kr 8160 på konto. RL er den delen av klubben som drar inn mest penger til klubben. Hovedklubben kan legge ut / forskuttere diverse utgifter RL komiteen har.

Sak 3-36 – Dommerutdanning i RL

Følgende personer fra vårt distrikt har søkt dommerutdanning: Andrea Hånes, Lena Haller Buseth, Anita Johansen og Tove Eidstumo

Sak 3-37 – Nidarhunden

Vi må bli flinkere til å sende inn referat og bilder til Nidarhunden, fra off. og uoff konkurranser, grillaften, fjollerally og andre RL relaterte hendelser. Vi i Rl komiteen skal ta bilde av oss som skal publiseres i Nidarhunden, sammen med noen få linjer om oss selv, hvilke hunder vi har, hva vi driver på med, hvilket ansvar vi har i komiteen, samt RL aktiviteter for året

Sak 3-38 – Torsdagstreninger

Hvis ingen melder seg som ansvarlig for fellestreningene i sommer tar vi ferie.

Sak 3-39 – Låsen  og utedassen på Stavsøra

Utedassen behøver å bli tømt. Lena tar det opp med styret igjen. Låsen til kontaineren på Stavsøra bør byttes. Lena tar det opp med styret igjen

Sak 3-41 – Kurs i regi av RL komiteen

Lena skal spørre dommer Maria Syltebø Opstad om hun vil holde et helgakurs i RL for oss.

4. Referat fra møte i rallylydighetskomiteen  28.august 2017

Tilstede: Lena Haller Buseth, Inger Lande, Andrea Hånes, Berit Stavem Pedersen, Kathrine Moen Bratteng og Solfrid Buvik(referent)

Sted: Hos Inger Lande

Sak 4-42 – 2017Mulig samarbeid med Orkdal Hundeklubb

Lena har snakket med leder av Orkdal Hundeklubb om å få til et samarbeid med dem

Sak 4-43 – 2017 – Innetrening i vinter

Enighet om at hallen på Ekra Gartneri er litt for liten for rallylydighetsutøvernes behov. Lena har søkt administrasjonen ved Skjetlein vg.s om å få leie ridehallen der følgende lørdager i 2017 : 14.oktober, 4.november, 18.november, 16.desember, samt for 2018: 6.januar, 18.januar, 27.januar, 17.februar og 10.mars. Leie til Skjetlein vg.s er kr 1000,- pr dag.                                              Rallylydighetskomiteen har også anledning til å leie ut deler av hallen.

Sak 4-44 –  2017 – Oppfølging av sak 41- 2017  

Lena skal spørre Maria Syltebø Opstad om hun vil holde helgekurs i RL for oss. Lena skal følge opp saken

Sak 4-45 – 2017 – Planlegge stevnene

Stevnene må planlegges slik at de som fungerer i sekretariatet får bedre opplæring og de får en mer skjermet arbeidssituasjon enn tidligere

Sak 4-46 – 2017 – Innkjøp av utstyr

Lena kjøper inn 6 matskåler, div.penner og tusjer.  Vi mangler en del skilt. Kathrine skal laminere ekstra skilt i klasse 3 og Elite, samt doble sett av skilt til reglement gjeldende fra 01.01.2018

Sak 4-47 – 2017 – Klubbmesterskap og cup

Klubbmesterskap 7.september. Dommer blir Tina og Dagrun (I stedet for Dagrun ble det Bente Næss). RL sitt vippsnr: 15749. Vi har premier . Gavekort til hver dommer Kr 350,-

Sak 4-48 – 2917 – Kurs

Solfrid Buvik skal ha RL kurs på Rinnleiret i ”privat regi”. RL planlegger kurs til våren med Solfrid Buvik som instruktør og Andrea Hånes som hjelpeinstruktør. Solfrid og Andrea skal senere ha et videregående kurs sammen

Sak 4-49 – 2017 – Hjemmesida

Inger Lande vil gjerne ha ansvaret for hjemmesida

Sak 4-50 – 2017 – Lena skal ta opp med styret i NBHK

Vi etterlyser lys på treningsbanen. Kathrine, kasserer, kan ikke se at det er kommet inn penger til RL via Vipps

Sak 4-51 – 2917 – Adventstevne NBHK

Adventstevne er 25. og 26.november. Ridehallen på Skjetlein er bestilt. Rosetter og cert.sløyfer bestilles fra Sverige av Andrea. Vi kjøper premier av Andrea. Kathrine spør om premier hos Hund som Hobby på Lade. Solfrid info. Monica – Voffen om stevnet og inviterer henne også til våre stevner i 2018. Påmeldingsavgift til RL stevnene i NBHK er Kr 250,- (Kr 400 for etteranmeldelse).      Dommeren skal etter planene bo på Sandmoen Motell. Kathrine bestiller billetter til dommeren. Inger kjører dommeren fra Sandmoen til Skjetlein. Solfrid kjører dommeren fra Skjetlein til Værnes

Sak 4-52 – 2017 – RL stevner, etterarbeid

Vi planlegger å møtes på Lena Buseth sin arbeidsplass for sammen å gjøre ferdig arbeid med  papirer og skjemaer etter RL stevner

Sak 4-53 – 2017 – Salg av kaffe, kaker og lignende på RL stevnet

Kathrine skal spørre om medlemmer i Spanielklubben vil ta ansvar for driften av kiosk mot at den får beholde alle inntektene, samt at de får tilbud om å delta på en av våre innetreninger i RL. De må da evt bruke sitt eget Vipps nr.

Sak 4-54 – 2017 – RL stevner i 2018

Det må søkes innen 31.oktober. Vi skal prøve å unngå og ha RL stevne samme helg som NKK har utstilling i Trondheim.  Vi planlegger 2 off.stevner i vårsemesteret og 1 i høstsemesteret. Andrea skal undersøke med FBHK og Lena spør OHK, så det ikke blir kollisjon med deres stevner. Foreløpige datoer som vi setter er 10.og 11.mars, 26.og 27.mai, samt 24.og 25.november

NM i RL er lagt til 18.og 19.august, i regi av OHK, blir på Midtsand i Malvik

Sak 4-55 – 2017 – Neste møte i RL komiteen

Neste møte er berammet til 25.sept kl 19.00 hos Berit Stavem Pettersen

5. Referat fra møte i rallylydighetskomiteen 25.september

Tilstede: Lena Haller Buseth, Inger Lande, Berit Stavem Pedersen, Kathrine Moen Bratteng og Solfrid Buvik(referent)

Ikke tilstede: Andrea Hånes

Sted: Hos Berit Stavem Pedersen

Sak 5-56 – 2017 – RL konkurranser 2018

Orkdal Hundeklubb skal arrangere NM i RL 2018 (18.og 19.august), på Midtsand i Malvik kommune.    NBHK ønsker ikke å arrangere RL stevne samme helg som NKK si utstilling i Trondheim i 2018. Vi ønsker å arrangere et RL stevne på vårparten og to på høstparten. Foreløpig forslag til disse stevnene er 19.og 11.mars, 29.og 30.september, samt 24.og 25.november.  Forslag på dommere (bl a Eirin Dahl, Roger Fredriksen, Solveig Zetterstrøm, Laila Lyseggen) leveres Andrea til vurdering.

Andre klubbers RL stevner i 2018 i vårt nærmiljø:

  • Collieklubben: 15. – 15.april
  • Orkdal Hundeklubb: 26. – 27.mai
  • Namsos – Steinkjer Hundeklubber: 8. – 10.juni
  • Fosen Brukshundklubb: 16. – 17.juni

Sak 5-57 – 2017 – Saker som Lena skal ta opp med styret

Vippspengene, ny lås til konteineren på Stavsøra, samt samarbeid ved planlegging av div. stevner / konkurranser

Sak 5-58 – 2017 – Vårt november RL stevne i år (25.og 26.november)

Novemberstevnet 25.og 26.nov. Dommer er Karianne Vog Heen. Hun kommer med tog. Solfrid skal være sjåfør for henne (hente henne på Sandmoen Motell lørdag morgen, kjøre henne tilbake lørdag etter stevnet, hente henne søndag morgen og kjøre henne til flyplassen søndag etter stevnet).

Sak 5-59 – 2017 – Bemanningsliste

Bemanningsliste settes opp slik at deltakere hjelper til i de klasser de selv ikke deltar i.

Klasse 1 og 2 – skrivere: Kathrine og Andrea.  Klasse 3 og Elite – skrivere: Inger og Berit.

Hilse velkommen og administrere utdeling av premiene: Lena. Stevneleder: ???

Kiosksalg: Kathrine har på ny tatt kontakt med Spanielklubben da hun enda  ikke har fått svar fra dem om de vil ta ansvaret for kiosksalget.

Sak 5-60 – 2017 – Premier

Kathrine har søkt Royal Canin om premier, positiv respons fra dem. Betingelser er at vi må sende innbilde av alle som kommer på pallen, samt at premiene fra dem skal stå synlig. Vi får også en del premier fra Hund som Hobby.

Sak 5-61 – 2017 – Vintertrening

Vintertreningen starter lørdag 14.oktober på Skjetlein v.skole, fra klokka 10.00 – 16.00. Berit og Solfrid har ansvaret. Denne dagen er treningen åpen kun for medlemmer i NBHK. Kr 50,- pr hundefører. Løpske tisper må ha på ”truse” inne i hallen. Det vil senere bli adgang for medlemmer i andre hundeklubber, så som Orkdal, Fosen, Gauldal, Steinkjer, Namsos og Selbu til å delta på vintertreningene. Vi ønsker å få til et godt miljø. Berit spør Lisbeth Sylte om hun har anledning til å kjøre utstyret vårt fra Stavsøra til Skjetlein 13.oktober. Neste vintertrening på Skjetlein er 4.november. Lena og Solfrid har ansvaret. Inger har lagt arrangementet ut på NBHK sine sider på FB.

Sak 5-62 – 2017 – Cupmestere og klubbmestere  

Disse blir offentliggjort på hjemmesida til NBHK av Inger. Inger / Lena bestiller premier på Premiesenteret. Solfrid henter de når de er klare.

Sak 5-63 – 2017 – Årets RL ekvipasje

Diskusjon om å opprette en slik tittel. Trenger slett ikke være den med de helt flotte resultatene på stevner. Forslag ble lagt frem.