Stor interesse og godt oppmøte på introhelg om rundering. Til våren blir det kanskje arrangert kurs i rundering.