Stor interesse og godt oppmøte på introhelg om rundering.