FELT

I prøveprogrammet i NBF har vi felt i alle klasser i kombinasjon med spor eller rundering.
Felt er et gjennomtråkket og merket område (merkes i hvert hjørne), som det legges ned et gitt antall gjenstander. Det er angitt størrelse i regelverket på gjenstander, antall gjenstander og tid i de ulike klassene.
Hunden skal søke i det avmerkede feltet, finne, apportere gjenstand og avlevere til hundefører.
Hunden søker med høy nese ( overvær) til den finner gjenstanden med menneskelukt.

Hva må hunden kunne?:
– Den må kunne apportere gjenstander 
– Komme på innkalling, og inn på fot ( evt innkomst i front)
– Være glad i en leke, mat eller en annen belønning

Vil du lese om felt, finner du mer  i regelverket 

Foto: Elin Hagestande