Det er flere grupper på Facebook som kan være interessant for deg å følge. Noen er åpne grupper, hvor du kan se hva som foregår generelt i klubben. Andre grupper er lukket og forbeholdt medlemmer av Nidaros eller medlemmer i en bestemt treningsgruppe.

Her er en liten oversikt over de grupper/sider som er knyttet til agility:

Nidaros brukshundklubb

Nidaros brukshundeklubb sin offisielle side på Facebook, med informasjon om kurs, møter og trening er for alle grener i Nidaros.
Dette er klubbens felles side som er åpen for alle.

Nidaros BHK Agiliy

Lukket Facebook-gruppe, som er åpen for alle agility interesserte medlemmer i Nidaros BHK.

Organisert trening i regi av Nidaros BHK

Det er opprettet lukkede Facebook-grupper for hver av treningsgruppene for å enkelt kunne kommunisere informasjon og avtaler med deltakerne. Disse gruppe er lukket og forbehold de som deltar på treningene.

Nidaros agility Nybegynner gruppa

Nidaros agility Mellomgruppa