Det er flere grupper på Facebook som kan være interessant for deg å følge. Noen er åpne grupper, hvor du kan se hva som foregår generelt i klubben. Andre grupper er lukket og forbeholdt medlemmer av Nidaros eller medlemmer i en bestemt treningsgruppe.

Her er en liten oversikt over de grupper/sider som er knyttet til agility:

Nidaros brukshundklubb

Nidaras hundeklubb sin «Fellesside» på Facebook, med informasjon om kurs, møter og trening er for alle grener innen brukshundklubb. Dette er en offentlig side som er åpen for alle.

Nidaros BHK Agiliy

Lukket Facebook-gruppe, som er åpen for alle agility interesserte medlemmer i Nidaros BHK.

Organisert trening i regi av Nidaros BHK

Det er opprettet lukkede Facebook-grupper for hver av treningsgruppene for å enkelt kunne kommunisere informasjon og avtaler med deltakerne. Disse gruppe er lukket og forbehold de som deltar på treningene.

Nidaros agility Nybegynner gruppa

Nidaros agility Mellomgruppa