NIDAROS BHK’s ÆRESMEDLEM

Nidaros BHKs Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse og kan gis til medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for Nidaros BHK over tid.
Som æresmedlem kan vanligvis bare utnevnes personer som tidligere har mottatt klubbens hederstegn.

Sammen med æresmedlemskapet tildeles NIdaros BHK’s æresmedlemsdiplom, merke i gull med ekekrans, og anheng i nasjonale farger.


NIDAROS BHK’s HEDERSPIN

Nidaros BHK’s hederspin er klubbens merke i messing. Styret kan på selvstendig grunnlag, eller etter forslag fra medlemmer dele denne ut til medlemmer av Nidaros BHK. Den kan gis til personer som i et spesielt forhold eller gjennom en sesong har utført handlinger som fremmer klubben eller hundesaken generelt.


NIDAROS BHK’s HEDERSTEGN

Nidaros BHK’s hederstegn er klubbens merke i sølv med ekekrans. Styret kan på selvstendig grunnlag, eller etter forslag fra medlemmer dele denne ut til medlemmer av Nidaros BHK. Den kan gis til personer som gjennom flere år har utført handlinger som fremmer klubben eller hundesaken generelt.


ÅRETS NIDAROSEKVIPASJE

Årets Nidarosekvipasje tildeles den ekvipasje som gjennom siste sesong, på en fremragende måte har representert Nidaros Brukshundklubb. Vedkommende skal vurderes, ikke kun gjennom sin innsats med egen hund, men også som en viktig bidragsyter i miljøet.

Årets Nidarosekvipasje tildeles Nidaros BHK’s diplom og vandrepremie.


ÅRETS NIDAROSING

Årets Nidarosing tildeles den/de som gjennom siste sesong har utmerket seg positivt, ut over det som forventes i sin innsats for Nidaros BHK. Prisen kan tildeles enkelt personer eller grupper/komiteer.

Årets Nidarosing tildeles Nidaros BHK’s diplom og vandrepremie.