Hva er IGP?

IGP (på norsk kalt rik) er en prøve og konkurransesport hvor ekvipasjene konkurrerer i tre hovedgrupper:

 • Gruppe A (spor)
 • Gruppe B (lydighet)
 • Gruppe C

Ekvipasjene bedømmes med en poengskala fra 1 til 100 i alle 3 grupper, hvor 100 er høyeste poengsum. Sporten er stambokberettiget, hvilket betyr at man får tittel IGP1, IGP2 eller IGP3 på hunden sin etter bestått prøve. For å bestå en prøve kreves minimum 70 poeng i alle 3 grupper (Gr A=70 p, Gr B=70 p og Gr C=70 p). I tillegg til alle 3 gruppene skal hunden også gjennom en vesenstest som viser at den er skikket til å starte på prøve.

Sporten tjener i hovedsak to formål. Utdrag fra NKK’s regelverk for RIK:
«Gjennom avleggelse av en prøve skal på den ene side de enkelte hunder bli framstilt som egnet for deres respektive anvendelsesformål, på den annen side skal prøvene sørge for å bibeholde og fortrinnsvis øke sunnheten og arbeidsdyktigheten hva angår brukshundegenskapene, fra generasjon til generasjon for brukshundavlen. De tjener videre til fremme og bevaring av sunnhet og fitness. Avleggelse av en prøve gjelder også som bevis på avlsdugelighet.»

Spor (Gruppe A)

Et IGP spor går på alle naturlige underlag slik som gress, jord, åker og liknende. I denne gruppen belønnes ekvipasjen gjennom sin prestasjonsevne, intensitet og nivå. Hundefører skal benytte en 10 meter lang sporline på konkurranse, og hunden skal gå ut hele linens lengde. Selve sporet legges i IGP 1  ut av hundeføreren selv, mens i IGP 2 og IGP 3 legges sporet ut av en fremmed person. Sporet består hovedsaklig av rette spor-strekker og vinkler (90 grader), i tillegg til at det i løpet av sporet ligger gjenstander bestående av forskjellige materialer som hunden skal markere funn på. Sporets vanskelighetsgrad øker i takt med klassene via lengre liggetid, økt lengde på sporet, samt flere vinkler og gjenstander. Av hunden forventes et nøye, intensivt og utholdende nesearbeid hvor hunden til en hver tid ligger i kjernen av sporet.

Lydighet (Gruppe B)

Lydighetsprogrammet i IGP er forhåndsbestemt. Programmet ser likt ut for hver gang, med unntak av vanskelighetsgraden i de forskjellige klassene. I IGP 3 består lydighetsprogrammet av:

 • Fri ved fot
 • Sitt under marsj
 • Dekk under springmarsj med innkalling
 • Stå under springmarsj med innkalling
 • Apportering på flatmark
 • Apportering over hinder
 • Apportering over møne
 • Fremadsending med dekk
 • Dekk med forstyrrelser

I lydighet er det samarbeidet mellom hund og fører som vektlegges. Det er ønskelig med høy arbeidsglede i alle momenter, samtidig som hunden skal utvise både oppmerksomhet og konsentrasjon. I tillegg til høy arbeidsglede er presisjon i utførelse av momentene også viktig.

Gruppe C arbeid

Slik som i lydighet, er gruppe-c programmet i IGP forhåndsbestemt og kjent for hundefører og figurant. I c-arbeid er hunden trent til å se på bitearmen som figuranten har på, som verdens beste leke, og som den gjerne vil holde grep om. I c-arbeid ønsker man en selvsikker hund, og hundefører skal vise at den har kontroll på hunden i alle faser. Det er derfor viktig å ha god lydighet på hunden før man begynner med c-arbeid, samt lære hunden å utføre lydighet med hundefører selv når hundens motivasjonen for å være hos figurant er stor. De viktigste bedømmelseskriteriene i gruppe-c er belastbarhet, selvsikkerhet, driftsanlegg, førighet og hundens grep. I IGP 3 består gruppe-c programmet av følgende momenter:

 • Rundering
 • Standhals og bevoktning
 • Fluktforsøk av figurant
 • Overfall under bevoktning
 • Ryggtransport
 • Overfall etter ryggtransport
 • Motprøve under bevegelse
 • Overfall under bevoktning

For å kunne trene gruppe C må hundefører først ha deltatt på RIK-grunnkurs som skal sikre at hundefører har nødvendige kunnskaper for trening. Hundefører må deretter ha gruppe C lisens på alle hunder som skal trenes i gruppe-c.

Før man kan stille på IGP prøver må man først ha bestått en ferdselsprøve. Du kan lese mer om forskjellige prøvetyper i RIK programmet, inkludert ferdselsprøve, i regelverket for internasjonale konkurranser – RIK her: RIK regelverk

Videopresentasjon av hundesporten IPG (tidligere kjent som IPO) finner du under:

IPO i Norge – 2018 from Tor Andre Breivikås on Vimeo.