Æresmedlemmer:
Anders Bakken 2019
Bård Iversen 2023

Årets Nidarosekvipasje:
2010: Toril Pedersen m/ Tin-Tin
2011: Anette Mjøen m/ Gila
2012: Lidvard Auflem m/Bayard
2013: Julie Stormo Strøm m/ Merkelige Aua av Revehiet
2014: Toril Pedersen m/ Tin- Tin
2015: Ingrid Askim m/ Lula og Bård Iversen m/Zappa
2016: Unn Græsmann m/Tiini
2017: Hege Bye Flyen m/Twist
2018: Bård Iversen m/Zappa
2019: Bjørnar Strand og Kustmarken`s Bari
2020: Bjørnar Strand og Kustmarken`s Bari
2021: Gro Anett Myklebust m/Lima
2023: Kine Stene m/Ayla

Årets Nidarosing:
2018: Lydighetskomiteen ved Gunhild Engen
2019: Toril Vatn Pedersen og Lidvard Auflem
2020: Bjørnar Flønes
2021: Kurskomitéen
2023: Aktivitetsgruppa i Brukskomiteen (Gro Anett Myklebust, Bjørnar Strand og Hege Bye Flyen)

Hedersbevisninger:
2019: Bjørnar Nordbotten

Hederspin
2022:
Sven Sjursen                     
Anette Mjøen                     
Bård Iversen                        
Anne Marit Kvernrød            
Hege Bye Flyen 
Roger Hovdahl 
Mette Edvardsen Wold 

2023:
Arne Johnsen
Ingrid Askim
Solfrid Buvik