Medlemsmøte rallylydighet 22.4.2024

Referat fra medlemsmøtet om rallylydighet finnes her

 

Medlemsmøte 2021

Møtereferat – Medlemsmøte for rallylydighet – torsdag 10.02.22

Rallykomiteen har kalt inn til et uformelt møte for medlemmer i Nidaros Brukshundklubb – avdeling rally. Vi ønsker å skape en sosial ramme og samtidig informere om hva komiteen driver med og informere om aktivitetene.

 

Til stede: Fra komiteen: Toril, Gudrun, Inger, Lill, Kristin, Eva

Medlemmer: 9 medlemmer møtte.

Pizza og brus serveres.

  • Komiteen går gjennom litt info.

Vintertreningene.

     Hvordan har vintertreningene fungert? Delt i to grupper.

Ulike erfaringer. Man kan bli stående igjen alene å rydde, eller bygge baner alene. Nå når restriksjonene er over, vi kan åpne opp for alle i fire timer.

  • Forslag i møtet: Vi åpner opp for at alle kan komme å trene i hallen mellom 17.00 og 21.00. Viktig at de som er der avtaler rydding mot slutten av kvelden, slik at ingen blir stående igjen alene med ryddinga.

Stevner og arbeidslister.

  • Alle medlemmer som skal delta på stevnet må hjelpe til. Inger går gjennom oppgavelista og åpner for spørsmål rundt dette. Det er også mulig å melde seg for å hjelpe til, selv om man ikke skal delta på stevnet.

Torsdagstreninger:  

  • Kommer i gang i mai og varer til slutten av september. Treningene er satt opp fra 18.00 – 20.00,- men det er fint mulig å komme før,- da torsdagene er forbeholdt rally. Utstyret til Rally står i den åpne kpntaineren med inngang fra baksida. Viktig å rydde ordentlig og holde orden. Ved regn må skiltene tørkes. Forslag: Vi henger opp snorer i taket med kleskliper for å henge opp skiltene til tørk. Det vil også komme lys på banen.

Innspill fra medlemmene:

  • Ønske om mer fellestreninger,- som kan være åpen for alle fra alle miljøene. Lydighet ligger i bunnen for alle sportene, så det kan være fint for alle å kunne trene sammen. Lære av hverandre.
  • Eva fremmer forslag til hovedstyret: En kveld settes av til fellestrening for alle fra alle miljøene/greinene. 

 

Et veldig hyggelig møte med god stemning.

Møtet avsluttet kl 20.45.

 

Kristin Heglum

Referent.

 

Medlemsmøte 2018

Referat fra medlemsmøte rally 16.4.18 på Blussuvoll skole

Til stede fra komiteen: Solfrid, Berit, Kristin, Inger

7 medlemmer møtte i tillegg

Saker

1 Presentasjon av rallykomitéens medlemmer

Lena – leder og nestleder i hovedklubben
Inger – kasserer og nettside
Andrea – arrangement
Solfrid – sekretær og rallycup
Berit – rallycup og treninger
Kristin – rallycup, stevner og nettside

2 Oversikt over komitéens oppgaver:

– stevner – treninger – webside – regnskap

3 Økonomi

– rally har ført godkjent regnskap, men hovedklubben har ikke fått godkjent sitt. Blir i orden til ekstraordinært årsmøte i mai – rallykomitéen har disponibelt beløp på kr. 20000 til en hver tid.
– Nytt styre i hovedklubben gjør at det kommer til å skje en del nytt.

4 Sommertreninger

– Starter så snart banen er klar
– Hver torsdag kl.18.00
– NB: Husk at det er båndtvang fra 1.april til ca.20.aug. Dette må vi overholde. Må tas opp i hovedklubben!

5 Vintertreninger: Trondheim hundehall ved Ekra gartneri

– Onsdager 17-21 fra uke 40 til ut april
– Åpent for alle
– Fungerer som sommertreningene (ved behov; banebriefing underveis)
– Treningsavgift for leie av hallen: “årsavgift” (kom så mange ganger du vil) – drop-in-pris per trening for de som ikke betaler for hele sesongen – beløpene settes etter sondering av interesse til høsten.
– Forslag fra medlem om at hallen og tida deles i to og at det blir faste deltakere i de ulike gruppene. At ei gruppe bygger baner og ei rydder.

6 På treninger:

– Vi bytter på å planlegge baner
– Vi er så mange så det trengs baner fra alle klasser
– Lister for å melde seg som baneplanlegger legges ut på FB-sida
– Alle hjelper til med å sette ut og rydde opp
– Man trener ikke momenter i banen, men utenfor.
– Vi lager rekkefølge osv. slik at alle får omtrent like mye tid
– Vi hjelper hverandre, svarer på spørsmål (ingen for dumme) og er generelt snille med hverandre.

7 Fire cupkvelder:

24.mai: dommere Lisbeth Sylte og Tove Svinsås Eidstumo
14.juni: dommer Anita Katarina Johansen
23.august: dommer Tove Svinsås Eidstumo
20.september: dommere Kari Merete Andersen og Tina Stenfjell
Start kl.18.00. Påmelding fra kl.17.30
Siste cupkveld er også årets klubbmesterskap.   

8 Erfaringer etter stevneri vinter:

– to ringer -> mindre tid, behov for mer folk av gangen. Kommentar fra noen om at det ønskes litt mer mulighet for å varme opp inne i hallen. Sist gikk de i den innerste ringen omtrent rett utenfra og inn i ringen.
– Vil bli opplæring av 4-5 nye sekretariatsmedlemmer så det ikke blir så mye på hver. (Lisbeth, Aina, Eva, Renate og Elin har allerede meldt sin interesse)
– Fortsetter med å sette ut kioskansvar til andre grupper i klubben.

9 Oppgaver på stevner:  Forslag til opplegg:

– Medlemmer får velge dag de vil hjelpe til, det blir også mulig å ønske seg oppgaver.
– Oppgaveliste lages etter ordinær påmeldingsfrist, slik at den kommer tidligere
– Alle må regne med å bidra med ett eller annet
– Etteranmeldere må også regne med å få oppgaver
– For at det ikke skal bli forvirring rundt hva de forskjellige oppgavene består i, utarbeider komitéen et dokument med oppgavebeskrivelser.

10 Eventuelt:

– Er det mulig å få klarhet i hvilke dommere som dømmer de ulike klassene tidligere, slik at man kan velge hvilken dag man skal gå?
– Hvilke klasser dømmes samtidig? (Kanskje KL1 og KL3 går samtidig i stedet for 1 og 2).
– Positivt med medlemsmøter, selv om det ikke var mange som dukket opp i dag.
– Ønske om fjollerally i år også.
– Ønske om sosialt samvær for rallyfolket. Aina har plass og ønsker velkommen. Eva H tar initiativ til gjennomføring.
Hovedklubben ønsker tettere kontakt på tvers av gruppene -> Felles arrangement på Stavsøra 7.juni: Grilling og hundesprint!

Medlemsmøte 2017

Referat fra møte med rallylydighetsinteresserte i regi av rallylydighetskomiteen 20.april 2017

Tilstede fra rallylydighetskomiteen: Lena Buseth, Andrea Hånes, Berit Stavem Pettersen, Kathrine Moen Bratteng, Inger Lande og Solfrid Buvik

Sted: NTNU, paviljong A

Antall oppmøtte: 20 stk (inkl. medlemmene i rl komiteen)

Hovedtema: fremtida videre innen rl sporten i NBHK

Sak 18 – 2017 Torsdagstreninger

Torsdagstreningene skal starte så snart plena på NBHK sin treningsplass er tørr. Berit Stavem Pettersen og Inger Lande har det overordnede ansvar for å administrere rl treningene. Alle skal ha ansvar for treningene, dvs at ansvaret vil bli delegert til de som trener aktivt og at ansvaret vil gå på omgang. Det fins ferdige banetegninger på nettet. Disse kan lastes ned, evt. lamineres og legges i boksen sammen med skiltene. Lenkene til disse nettstedene vil bli lagt ut på hjemmesida til NBHK. Facebook sidene må gjennomgås og ryddes opp i, slik at det blir kun en side for rl trening å forholde seg til.

Sak 19 – 2017 Dugnad på NBHK sitt treningsområde på Stavsøra

Onsdag 26.april, ta med rive, hagesaks og annet hageredskap. Det skal også ryddes i konteineren.

Sak 20 – 2017 Nidaroscup i RL– uoffisiell konkuranse

Det er satt opp 4 datoer: 18.mai (utsatt fra 11.mai), 16.juni, 17.august og 7.september. Man må delta i 3 av de 4 cup’ene for å få tellende resultat, på en av disse kveldene skal det avvikles klubbmesterskapi hver klasse, regler ligger på nbhk si side. Hver start koster kr 100,-. Påmelding og betaling vil skje rett i forkant av hver cup. Hvis en tispe med løpetid skal delta vil det bli satt opp doble bane, slik at hannhunder skal slippe å gå i bane hvor det tidligere har gått tispe med løpetid

Sak 21 – 2017 Kurs i rl

Kurs i rallylydighet klasse 1, 2 og 3. Instruktør Solfrid Buvik, hjelpeinstruktør Tove Eidstumo. 5.-7.mai. Teori hjemme hos Solfrid, praksis / utetreninger på skoleplassen Hoeggen skole (Nardo).

Sak 22 – 2017 Dommerutdanning

NBHK er generelt interessert i å betale utgifter som medlemmer har i forbindelse til å utdanne seg som dommere innen hundesporten. Både Anita Johansen og Tove Eidstumo har vist interesse for å utdanne seg som RL dommer

Sak 23 – 2017 Grillkveld 8.juni

Klubben spanderer brus, pølser og grillmat. Samtidig skal det arrangeres ”fjollerally løp”, Tove Eidstumo er ansvarlig for ”fjollerallyløpet”

Sak 24 – 2017 Vintertrening

Påmelding til vintertreningene vil være økonomisk bindende. Både Solfrid Buvik og Lena Haller Buseth har vært i kontakt med utleieansvarlige på Skjetlein vg skole ang. leie av hallen til RL på vinterstid. Det er opptatt der alle hverdager. En del helger er ledige. Lena foreslår å booke hver 3. Lørdag / søndag. Leie for ridehallen på Skjetlein vg skole koster kr 1000,- for en hel dag. Vi får ikke beskjed før 15.august (etter skoleferien) fra Skjetlein vg skole. Noen medlemmer ønsker at rallylydighetskomiteen også leier Hundehallen på Lade for rallylydighets treninger. Lena ønsker forslag på utstyr som det trengs i tilfelle det også blir rally RL i Hundehallen på Lade. I så tilfelle bør utstyr som blir stående der låses inn.  De som er interessert for rl trening i Hundehallen på Lade må melde sin interesse til komiteen.

Sak 25 – 2017 Konkurranser

Etteranmeldelse: Det er en utfordring at flere enn 50 % av deltakerne på RL konkurranser etteranmelder seg, noe som medfører mye ekstra arbeid for RL komiteen. Påmeldingsfristen til RL stevner vil heretter være 3 uker før selve stevnet.  Start avgift ved etteranmeldelse blir satt til kr 400,-                                                                                                                                                                        Diskpapirer:  Hvis dommeren syns det er ok skal kritikkskjemaet til ekvipasjer som disker legges til side slik at hundefører kan hente det før selve premieutdelingen, dommeren skal ha kvittert på skjemaet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kommende off. RL konkurranser: NBHK, 1.og 2.juli, samt 25.og 26 november. Alle bør hjelpe til, jo flere som stiller opp jo bedre går det. Samarbeid med andre klubber?

Sak 26 – 2017 Kommunikasjon

Hvordan vi prater med hverandre er viktig, tenk på fellesskapet, ha fokus på det positive

Sak 27 – 2017 Nidaros banen / Stavsøra

Det jobbes fortsatt opp mot Melhus kommune (Bård, Arne, NSCH klubb og grunneierne)

Sak 28 – 2017 NBHK mangler leder

NBHK mangler fortsatt leder. Noen som føler seg kvalifisert og kallet?

Sak 29 – 2017 hederspremie HP

Da rallylydighet 01.01 13 ble en del av NKK, gikk man over til å følge NKK sine championatsregler. Internt i Norsk Rallylydighetsklubb vil vi fortsatt beholde det vi nå kaller Hederspremie (uoff.champion) til alle medlemmer som har fått 3 resultater med minimum 190 poeng i Elite fra 3 ulike dommere.
Hederspremie deles ut på årsmøtet.
Krav:

  • 3 resultater med minimum 190 poeng i Elite fra 3 ulike dommere.
  • HP tildeles kun medlemmer av NRL og man må være medlem når man oppnår alle tre «nappene».
  • Fører må selv informere styret om sine resultater som kvalifiserer til HP, og HP deles ut på årsmøtet. Send inn kopi av kritikkskjemaet eller en printscreen fra dogweb før 31.12.

Eventuelt

Marit Hansen: Marit ønsker at ”noen” (en vel kvalifisert person) skal presentere det nye programmet / regelverket når dette blir vedtatt (teori og gjennomgang med prøvehund). Det nye regelverket vil antakelig tre i kraft 1.januar 2018

Marit Hansen: foreslår klubbkonkurranse i RL mellom NBHK og andre klubber

Marit Hansen: foreslår familiedag

Kari Merethe Andersen: Ønsker teori på treningene – dele kunnskaper.  Tove Eidstumo sier seg villig til dette. Kari ønsker også flere medlemsmøter – flere medlemsmøter vil komme, med tips og råd