Formål

Beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett.

 Deltakelse

Hunden skal være fylt 12 mnd. senest på prøvedag.

 Definisjon

I testbanen plasseres det ut gjenstander eller momenter som er ment å skulle utløse en handling hos hunden. Utformingen må være slik at den løser ut adferd fra det/de adferdsrepertoar som er ønskelig å beskrive.

Dommerne skal beskrive hundens adferd ved de forskjellige momentene etter et fastlagt skjema.

Gjennomført MH / Avbrutt prøve

Med gjennomført MH menes at beskrivelsen er helt gjennomført, kryss i alle ruter, alternativt er avbrutt av beskriverne. I de tilfeller beskriverne avbryter prøven skal årsaken til dette føres i protokollen. I de tilfeller h7undefører avstår fra skudd skal det settes kryss i rute 5 (avstår fra skudd). det er dermed kryss i alle ruter og hunden har gjennomført MH og har kjent mental status.
Hvis fører avbryter før skudd er det kjent mental status. Om beskriver avbryter eller fører avstår fra skudd er det kjent mental status.
Ny beskrivelse
Hunden kan gis ny beskrivelse en gang i de tilfeller hundefører eller beskrivere har avbrutt prøven. Det skal gå minst 6 uker mellom beskrivelsene, og prøvene skal ikke gjennomføres i samme bane.

 Momentene

  1. Kontakt – beskrive hundens evne til å ta kontakt med og besvare kontaktadferd fra fremmende mennesker
  2. Lek – beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med lek med gjenstand
  3. Jakt – beskrive hundens lyst til å forfølge et bytte og gripe det
  4. Aktivitetsnivå – beskrive hundens reaksjoner i en situasjon der forventet aktivitet uteblir
  5. Avstandslek – beskrive hundens evne til å oppta aktivitet/samarbeid med fremmed person på avstand fra fører
  6. Overraskelse – beskrive hundens reaksjon i forbindelse med visuell overraskelse
  7. Lydfølsomhet – beskrive hundens reaksjon i forbindelse med overraskende lyd
  8. Spøkelser – beskrive hundens evt. redsel og lyst til å vise trussel/aggressivitet overfor et objekt som nærmer seg langsomt
  9. Lek – å avdekke om hundens lekelyst har endret seg under gjennomføring av prøven
  10. Skuddprøve – beskrive hundens reaksjon i forbindelse med skuddløsning