Formål

Beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett.

 Deltakelse

Hunden skal være fylt 10 mnd senest på prøvedag. Hund som får “ikke bestått” tre – 3 – ganger, kan aldri mer starte på MH.

 Definisjon

I testbanen plasseres det ut gjenstander eller momenter som er ment å skulle løse ut en handling hos hunden. Utformingen må være slik at den løser ut adferd dra det/de adferdsrepertoar som er ønskelig og beskrive.

Dommerne skal beskrive hundens adferd ved de forskjellige momentene etter et fastlagt skjema.

 Momentene

  1. Kontakt – beskrive hundens evne til å ta kontakt med og besbvare kontaktadferd fra fremmende mennesker
  2. Lek – beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med lek med gjenstand
  3. Jakt – beskrive hundens lyst til å forfølge et bytte og gripe det
  4. Aktivitetsnivå – beskrive hundens reaksjoner i en situasjon der forventet aktivitet uteblir
  5. Avstandslek – berskrive hundens evne til å oppta aktivitet/samarbeid med fremmed person på avstand fra fører
  6. Overraskelse – beskrive hundens reaksjon i forbindelse med visuell overraskelse
  7. Lydfølsomhet – beskrive hundens reaksjon i forbindelse med overraskende lyd
  8. Spøkelser – beskrive hundens evt. redsel og lyst til å vise trussel/aggressivitet overfor et objekt som nærmer seg langsomt
  9. Lek – å avdekke om hundens lekelyst har endret seg under gjennomføring av prøven
  10. Skuddprøve – berskrive hundens reaksjon i forbindelse med skuddløsning