Nidarosbanen ligger på Stavsøra, med avkjøring fra E39 på østsida av Udduvollsbrua. Kart nederst på siden!

Reserverte treningstider:
Bruks mandager fra kl 17 ( skuddtrening fra kl 21-21.30)
Lydighet tirsdager fra kl 17.
IGP onsdager fra kl 17.
Rally torsdager fra kl 17.

Banen er også reservert ved arrangementer som konkurranser og cup. Kalenderoversikt over arrangementer finner du på framsiden.

Agilitybanen
Banen benyttes av treningsgrupper tirsdag, onsdag og torsdag i sommersesongen. For mer informasjon se, Sommertreninger
Det arrangeres også 10 internkonkurranser på mandager i løpet av sommeren. For mer informasjon se, Internkonkurranse

Husk båndtvangen (også ved elva), og plukk opp etter hunden. De grønne dunkene på området er til kaste rask og bærsjeposer i. Trening med skudd avtales med agility.

Velkommen på trening!