Nidarosbanen ligger på Stavsøra, med avkjøring fra E39 på østsida av Udduvollsbrua. Kart nederst på siden!

Reserverte treningstider:

Mandag
Bruks: 2/3 av banen fra kl. 17:00 – 21:00. hele banen etter kl. 21:00
Skuddtrening fra kl. 21-21:30
Kurs: 1/3 av banen fra kl. 17:00 – 21:00

Tirsdag
Lydighet: 1/2 av banen fra kl. 17:00
Kurs: 1/2 av banen fra kl. 17:00

Onsdag
IGP: 2/3 av banen fra kl. 17:00
Kurs: 1/3 av banen fra kl. 17:00

Torsdag
Rallylydighet: 2/3 av banen fra kl. 17:00
Kurs: 1/3 av banen fra kl. 17:00

Banen er også reservert ved arrangementer som konkurranser og cup. Kalenderoversikt over arrangementer finner du på framsiden.

Agilitybanen
Banen benyttes av treningsgrupper tirsdag, onsdag og torsdag i sommersesongen. For mer informasjon se, Sommertreninger
Det arrangeres også 10 internkonkurranser på mandager i løpet av sommeren. For mer informasjon se, Internkonkurranse

Husk båndtvangen (også ved elva), og plukk opp etter hunden. De grønne dunkene på området er til kaste rask og bærsjeposer i. Trening med skudd avtales med agility.

Velkommen på trening!