Sett av lørdag 3. februar, da blir det årsfest for klubben.
Mer informasjon kommer litt senere…

Winery, fine dining drink and luxury New Years Eve celebration concept – Winter holiday glasses of white wine and glowing snow on background, Christmas time romance