Årsmøtet i 2020 har vi satt til søndag 1. mars kl. 15:00
Dette etter ønske om å arrangere årsmøtet på helg, slik at de som bor lenger unna byen har mulighet til  delta.

Sted: Blussuvoll ungdomsskole, Lillebergvegen 7, 7052 Trondheim

Innkalling/dokumenter til årsmøtet:

Saksliste, årsberetning fra styret/komiteene og innkomne forslag: Årsmøte NBHK 1. mars 2020_Oppdatert (17.2.2020)

Regnskap :Årsmøte Regnskap 2019
Revisors beretning: Revisors beretning Regnskap NBHK 2019

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling Valg 2020

Med vennlig hilsen
Styret Nidaros BHK