Årsmøtet i 2020 har vi satt til søndag 1. mars kl 15. Dette etter ønske om at vi bør ha årsmøtet på helg, slik at de som bor lenger unna byen har mulighet til  delta.
Innkalling kommer 2 uker før ( med alle papirer).

Saker som dere medlemmer ønsker at klubben skal ta opp på årsmøtet, må være inne 5 uker før, altså 26. januar. Forslag med begrunnelse, sendes til styret@nidarosbhk.no