Ekstraordinært årsmøte 1. sept 2020 utsettes inntil videre da valgkomiteens innstilling til pkt 6 på agendaen ikke foreligger jfr. klubbens lover §3-5, og at det dermed kun er sak nr 7 som kan behandles. Styret oppfatter at NKK sin økonomiske situasjon som uavklart, og at styret derfor anbefaler å utsette også denne saken til senere.

 

Mvh Styret