Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet 24. februar 2021.
 
1. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato, dette vil si senest 20. januar 2021. Til mail: styret@nidarosbhk.no
 
Forslag til kandidater til valgene.
2. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato, dette vil si senest 20. januar 2021. til mail: valgkomite@nidarosbhk.no