Ekstraordinært årsmøte i Nidaros Brukshundklubb, tirsdag 1. september 2020

 

Sted: Blussuvoll ungdomsskole, Lillebergvegen 7, 7052 Trondheim

Dato: tirsdag 1. september 2020

Klokken: 19:00

 

Saksliste:

 1. Åpning ved fung. Leder/nestleder
 2. Godkjenning av fremmøtte representanter
 3. Valg av:
  1. Dirigent
  2. Referent
  3. To personer til å undertegne protokollen
  4. To personer som tellekorps
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Godkjenning av saksliste
 6. Valg:
  1. Valg av leder i Nidaros BHK
  2. Valg av leder i kurskomiteen
  3. Valg av medlemmer til kurskomiteen
 7. Økonomisk støtte til NKK. Styret i Nidaros BHK foreslår tre alternativer til støtte det stemmes over.
  1. Ingen støtte
  2. 50 kr pr betalende medlem pr 01.07.2020, tilsvarende kr. 23.050
  3. Støtte tilsvarende grasrotandelen for 2019, tilsvarende kr. 48.419
 8. Avslutning