Nidaros bhk søker ny webmaster!
Klubben trenger en ny ansvarlig for å drifte hjemmesida vår. Dette innebærer kontakt med webutvikleren, legge ut info og bilder og oppdatere facebooksida vår. Dette er ikke en stor jobb, men den er viktig for klubben. PS. jobben honoreres !
Ta kontakt med styret i Nidaros på mail, leder@nidarosbhk.no hvis du er interessert eller kjenner noen som kan være aktuell.
 
Mvh Emma Båtnes
leder Nidaros bhk