OBS!!
Årsmøtet blir flyttet til mandag 8. mars.
Pga pandemien og restriksjoner på antall innendørs, har styret vedtatt å kjøre årsmøtet på TEAMS.

Vi trenger derfor litt mer tid, til å sikre oss at vi skal klare å gjennomføre møtet på en god måte.

Styret kommer mer mer informasjon etterhvert på påmelding, guide på hvordan logge på osv.