Lister for påmelding til vinterens treningsgrupper er nå tilgjengelig.

Påmeldingsfrist for alle vintertreningene er onsdag 26. oktober!
Påmelding er økonomisk bindende etter påmeldingsfristen.
Eventuell deling av plass kan avtales mellom deltakere.
I tilfelle for mange påmeldinger vil deltakere som står oppført på mannskaps lister for stevner 2022, deltakere på sommerens treningsgrupper og våre instruktører bli prioritert. Utover dette vil det bli loddtrekning.

Skjema finnes her