Årsmøtet blir tirsdag 26. februar 2019

Sted og klokke slett kommer senere.

FRIST FOR INNSENDING AV FORSLAG SOM SKAL TAES OPP PÅ ÅRSMØTET 20. januar.