Møteinnkalling
Innkalt av
Styret
Til
Medlemmer av Nidaros BHK
Møtedato og tid Møtested
Tirsdag 13. mars 2018 kl. 19.00 Romolslia Grendahus (Rolia)
Sak

Årsmøte

 

 

I henhold til lovens § 10, innkalles det til årsmøte i Nidaros Brukshundklubb. Frist for innlevering av forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er satt til 27. februar 2018.

Forslag som sendes pr. post må være poststemplet senest 27. februar-18. Styret oppfordrer til at forslag sendes pr. mail til leder.

 

 

Følgende dagsorden er til behandling.

 

Sak   01/12                       Åpning

 

Sak   02/12                       Konstituering

 

Sak   03/12                       Styrets beretning

 

Sak   04/12                       Regnskap

 

Sak   05/12                       Innkomne forslag

 

Sak   06/12                       Valg

 

Sak   07/12                       Avslutning

 

 

Viktig!!! – gjengir utkast fra lovens bestemmelse om medlemsskap og rettigheter i forhold til årsmøtet.

 

  • 4 Medlemskontingent

Kontingenten skal betales ved forfall. Medlemskapet følger kalenderåret. Medlemskap bekreftes ved betaling av medlemskontingenten.

Medlemmene har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Familiemedlem har de samme rettig­heter/­plikter som hovedmedlem.

Ungdomsmedlemskap kan tegnes av barn/ungdom under 18 år. Ungdomsmedlem har de samme rettig­heter/­plikter som hovedmedlem.

  • 10 Årsmøte

Møte- og stemmerett i årsmøtet har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.