KURSET ER FULLTEGNET!!!!
Brukskomiteen setter opp et nytt kurs i brukslydighet til høst/vinter, men hovedfokus på lydighetsøvelsene.

Kurset er for deg som ønsker å starte i bruks ( NBF- programmet). Dette er et 30 timers kurs.

Oppstart: 28.oktober
11. november, 25. november, 9. desember, 16.desember, 6. januar, 20. januar, 3. februar, 17. februar og 3. mars

Kurset vil gå på øst siden av byen, og det vil foregå utendørs.

Pris for kurset kr 3000,-
Instruktører: Rita Thobroe og Kristin Estenstad, NKK instruktører trinn II lydighet