KURSET ER FULLTEGNET!

Brukskomiteen setter opp et kurs i brukslydighet/spor/felt til høsten, men hovedfokus på lydighetsøvelsene.

Kurset er for deg som ønsker å starte i bruks ( NBF- programmet).

Oppstart: 4. september kl 18-21; teori
Praksis:
18.sept. kl 18-21
22. sept kl 10-16 ( praksis i skogen)
25. sept kl 18-21
30. sept kl 10-16 ( praksis i skogen)
11. okt kl 18-21
1. nov. kl 18-21
15. nov kl 18-21

Pris for kurset kr 2800,-
Instruktører: Rita Thobroe og Kristin Estenstad, NKK instrøktører trinn II