Brukskomiteen setter opp et nytt kurs i brukslydighet/spor/felt til vår/sommer, men hovedfokus på lydighetsøvelsene. Dette kurset har vært prøvd å satt opp tidligere, men pga Covid-19, måtte kurset avlyses.  Vi har derfor noen plasser ledige!!

Kurset er for deg som ønsker å starte i bruks ( NBF- programmet). Dette er et 30 timers kurs.

Oppstart: 25. mai
4.juni, 8. juni, 13. juni, 14. juni, 18. juni og 20. juni

Pris for kurset kr 3000,-
Instruktører: Rita Thobroe og Kristin Estenstad, NKK instruktører trinn II lydighet