2 LEDIGE PLASSER!!

Brukskomiteen setter opp et kurs i brukslydighet/spor/felt til våren, men hovedfokus på lydighetsøvelsene.

Kurset er for deg som ønsker å starte i bruks ( NBF- programmet). Dette er et 30 timers kurs.

Oppstart: 23. april
30. april, 4. mai, 5. mai, 7.mai, 13. mai, 21. mai og 4. juni

Pris for kurset kr 2900,-
Instruktører: Rita Thobroe og Kristin Estenstad, NKK instruktører trinn II lydighet