DUGNAD PÅ ØRA
Det kalles inn til dugnad på Stavsøra onsdag 26. april kl 18.
Raking av fjorårets løv, gjødsling av banene, rydding av rask og rot, kutting av greiner og busker osv.

Det må også ryddes i kontaineren ( med kodelås).
Benkene trenger litt pussing og maling, og bruksstigen må males og legges på sagflis.
Gjerdet bør gås over og festes der det er løst og males.

Flott om noen kan ta med kaffe og om noen kan ta med kake.

Mvh Styret NBHK