Ingen trening på banen på Øra før banekomiteen gir klarsignal. Banen må også gjødsles godt før vi kan ta den i bruk.

Mvh Styret NBHK