🇳🇴NM 2021 🇳🇴 går av stabelen 5.-8. august på Sølen. Nidaros BHK har i år to som har kvalifisert seg i både spor og rundering.
Toril Pedersen med NBCH Hexgårdens Frost og Lidvard Auflem og Lann Morian Lennox.
Vi ønsker begge masse lykke til 🇳🇴

Frost og Toril 
Foto: Elin Hagestande

Lennox og Lidvard