Hei alle sammen.
 
Referatet fra første styremøte finner du her: styremøte 1 2018
Alle referat vil heretter bli lagt ut/sendt ut, slik at alle får sett hva som skjer.
 
Noen datoer å få med seg:
 
Medlemsmøte blir mandag 23. april kl 19, sted: Blussuvold skole, Lieelebergvegen 7, 7052 Trondheim. Agenda kommer litt senere.
Velkommen til medlemsmøte, vi gleder oss til å få samlet dere alle til samtale om hva vi vil for klubben.
 
2. Opplæring av bruk av hjemmeside. Her må alle komiteer sende en person.
Dette vil skje 12. april kl 19.30, sted: Trønderblikk as, Løvåsmyra 6
Elin Hagestande vil stå for opplæringen.
Fint om alle komiteer som bruker hjemmesiden sier fra om de kommer eller ikke.
 
 
Vi ønsker alle en riktig fin påske.
 
Mvh Hege Bye Flyen, sekretær Nidaros BHK