Datoer:
Teori: .16. juni
Praksis: lørdag 17.og søndag 18. juni

Pris kr 2000,- medlemmer, og 2350 ikke medlemmer
Instruktør: Nina Kroken NKK instruktør II bruks

Krav for å være med: Hunden må kunne å apportere og komme på innkalling

Påmelding til: bruks@nidarosbhk.no

Påmelding er økonomisk bindendefor alle våre kurs og arrangement. Dersom du ønsker kursavgiften tilbakebetalt må lege-/veterinærattest fremlegges.

Påmeldingen må inneholde:
Eier: navn, adresse, postnummer/sted, telefonnummer ( mobil) og fødselsår
Hund: Navn, rase, alder, kjønn.
Evt. Dersom det er noe du mener er relevant å opplyse om i påmeldingen kan du skrive det også.

Rundering er en bruksform, hvor hunden jobber med høy nese og søker i samarbeid med fører over et område. Hvis hunden finner et menneske kan den melde i fra til fører på to måter, den kan enten sette seg ned å bjeffe, eller den tar et bitt den har hengende i halsbådet og løper tilbake til fører med den. På den måten kan fører se at hunden har gjort et funn og kan enten følge hunden tilbake til funnet eller følge lyden av den bjeffende hunden.

Rundering er i tillegg til en konkurranseform også brukt av forsvaret, av redningshunder i søksarbeid i skred, ruiner, eller etter folk som har gått seg bort el.l.

Hvem som helst kan trene rundering, uansett rase eller alder. Hunder syns ofte det er en morsom aktivitet f.eks. å få lov til å søke etter familliemedlemmer eller andre som har gjemt seg.