SPORKURS

Dette er et kurs for alle, fra nybegynnere til de som har gått endel spor.
Det vil være individuell tilpasning av opplæringen og vi bruker god tid på alle som deltar.
Det vil selvsagt være muligheter for å ta opp det som er den enkeltes spørsmål og behov underveis i kurset.

Kurset vil gå over 3 samlinger, fordelt på to hele dager og en kveld
Oppstart: fredag 22. juni ( teori)
Øvrige datoer for kurset: lørdag 23. juni (praksis)  og  søndag 24.juni (praksis).

Instruktør: Nina Kroken NKK trinn II instruktør

Pris: 1500 kr for medlemmer av Nidaros BHK/ kr 1800 for de som ikke er medlemmer av Nidaros BHK.
Det er plass til 5 stk på kurset.
Alle våre kurs har økonomisk bindende påmelding.

Påmelding skal inneholde:
Eier: navn, adresse, postnummer/sted, telefonnummer ( mobil)
Hund: Navn, rase, alder, kjønn.
Evt. Dersom det er noe du mener er relevant å opplyse om i påmeldingen kan du skrive det også.

Alle våre kurs er økonomisk bindende.

Kontonummer 4202 33 27567