KURSET ER FULLTEGNET!!
Dette er et kurs for alle, fra nybegynnere til de som har gått endel spor.
Det vil være individuell tilpasning av opplæringen og vi bruker god tid på alle som deltar.
Det vil selvsagt være muligheter for å ta opp det som er den enkeltes spørsmål og behov underveis i kurset.

 

Kurset vil gå over 3 samlinger, fordelt på to hele dager og en kveld
Oppstart: fredag 25. juni  (teori)

Øvrige datoer for kurset: lørdag 26. juni (praksis)  og  søndag 27. juni (praksis).

Instruktør: Toril Vatn Pedersen– NKK trinn II bruks instruktør

Pris: 2000 kr for medlemmer av Nidaros BHK/ kr 2300 for de som ikke er medlemmer av Nidaros BHK.
Det er plass til 5 stk på kurset.
Alle våre kurs har økonomisk bindende påmelding.

Påmelding til: bruks@nidarosbhk.no

Påmelding skal inneholde:
Eier: navn, adresse, postnummer/sted, telefonnummer ( mobil)
Hund: Navn, rase, alder, kjønn.
Evt. Dersom det er noe du mener er relevant å opplyse om i påmeldingen kan du skrive det også.

Alle våre kurs er økonomisk bindende.

Kontonummer 4202 33 27567