Innkalling til ekstra ordinært årsmøte 20.06.2024
Klokka: 18.00
Sted: Klubbhuset på Øra

Innkalling : Ekstraordinært årsmøte 2024