På dette kurset er vi over på det å fokusere kun på innlæring av øvelser og etterhvert sette disse sammen til et ”program”.

Nå har man kommet dit at man har en god allmenlydighet på sin hund, og man opplever både god relasjon , godt samarbeide, og at hunden kan sine grunnleggende ferdigheter (innkalling, sitt, dekk, stå), er dette et kurs som vil kunne bringe dere videre mot nye spennende kurssamlinger og måter å trene sin hund på – til nytte og glede.

Målet med kurset

Du skal få økt forståelse for, og bli selvstendig i forhold til planlegging og trening av hunden din mot et bestemt mål. Kurset vil avsluttes med en liten ”prøve”; Bronsjemerkeprøve. Ved bestått prøve, vil man kunne få tildelt bronsjemerke i lydighet. Mer om prøven finner du på nkk.no.

Instruktørene har hele tiden et mål om å jobbe ut ifra den enkeltes nivå, og det vil være individuelt tilpasset  veiledning gjennom hele kurset. Alle skal mestre og få til! Kursplan/oppmøteplan vil bli delt ut første kurskveld.

Målgruppe

Hunder som har god grunnlydighet, godt samarbeid med sin eier, og som ønsker å trene mot øvelser og bronsjemerke.

Forutsetninger

Hunden må være over 10 mndr, og inneha de forutsetninger som står ovenfor.

Varighet

10 kvelder (3 timer hver gang). 1 kveld med teori, 8 praksiskvelder og en kveld for å ta prøven.

Oppstart: tirsdag 17.september

Øvrige datoer: 24.09, 1.10, 5.10 (lørdag 10-16), 15.10, 22.10, 29.10, 5.11

Prøven blir holdt lørdag 16.november av annen godkjent NKK instruktør

Pris

2500 kr for medlem i Nidaros brukshundklubb, 3000 kr for ikke-medlem

Instruktør ; Gro Anett Myklebust,  NKK Trinn 1 Instruktør

Påmelding er økonomisk bindende for alle våre kurs og arrangement. Dersom du ønsker kursavgiften tilbakebetalt må lege-/veterinærattest fremlegges.

Påmeldingen må inneholde:
Eier: navn, adresse, postnummer/sted, telefonnummer ( mobil)
Hund: Navn, rase, alder, kjønn.
Evt. Dersom det er noe du mener er relevant å opplyse om i påmeldingen kan du skrive det også.

Når du har fått bekreftet at du har fått plass betales kursavgiften inn på kontonr. 4202.33.27591.

Hunden må være vaksine